Valmiki Ramayanam Telugu Sundara Kaanda Day 29 | సుందరకాండ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం

Valmiki Ramayanam Telugu Sundara Kaanda Day 29  

29వ దినము, సుందరకాండ | Valmiki Ramayanam Telugu Sundara Kaanda Day 29 | సుందరకాండ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం

సుందరే సుందరో రామ: సుందరే సుందరీ కథ: సుందరే సుందరీ సీత సుందరే సుందరం వనం సుందరే సుందరం కావ్యం సుందరే సుందరం కపి: సుందరే సుందరం మంత్రం సుందరే కిం న సుందరం? పెద్దలైనవారు సుందరకాండ గురించి ఈ మాట అన్నారు, ఇది వాల్మీకి మహర్షి రచించిన శ్లోకం కాదు. రాముడు సుందరాతి సుందరుడు, సీతమ్మ గురించి చెప్పనవసరం లేదు, ఆత్మ దర్శనం చేసిన యోగి స్వరూపుడైన సౌందర్యరాశి హనుమంతుడు, ఆ అశోకవనము అంతా సౌందర్యము, లంకా పట్టణం సౌందర్యము, మంత్ర్రం సౌందర్యం. మరి ఈ సుందరకాండలో సుందరం కానిది ఏముంది? సుందరకాండ తత్ తో ప్రారంభమయ్యి తత్ తో ముగుస్తుంది. తత్ అంటె పరబ్రహ్మము. సుందరకాండని ఉపాసనకాండ అంటారు. పరబ్రహ్మాన్ని ఎలా ఉపాసన చెయ్యాలో ఈ కాండ మనకి నేర్పిస్తుంది.   Valmiki Ramayanam Telugu Kishkindha Kanda Day 27 | కిష్కింధకా…
Read more about Valmiki Ramayanam Telugu Sundara Kaanda Day 29 | సుందరకాండ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం
 • 0

Ram Navami 2024 Ayodhya | iiQ8 When is Sri Rama Navami 2024 Wishes in English & Hindi

Ram Navami 2024 Ayodhya     Save The Date     जय श्री राम 17 April 2024 - Ram Navami...!  Ram Navami 2024 Ayodhya  Rama Navami | Festival Rama Navami is a Hindu festival that celebrates the birth of Rama, one the most popularly revered deities in Hinduism, also known as the seventh avatar of Vishnu. He is often held as an emblem within Hinduism for being an ideal king and human through his righteousness, good conduct and virtue. Observances: Puja, vrata (fast) and feasting Date: Wednesday, April 17, 2024 Type: Religious holiday, Public holidays in Nepal, Religious celebration Ram Navami 2024 Ayodhya | #RamNavami 2024: #Ayodhya gears up to welcome 25L devotees    Ram Navami 2024 Ayodhya | iiQ8 When is Sri Rama Navami 2024 Wishes in English & Hindi   May the blessings of Lord Rama fill your life with happiness, prosperity, and success. Happy Sri Ram Navami!   Wishing you and your family a joyous Sri Ram Nav…
Read more about Ram Navami 2024 Ayodhya | iiQ8 When is Sri Rama Navami 2024 Wishes in English & Hindi
 • 0

Eid Al Adha 2024 | List of Holidays for Eid Al-Adha and Wishes | Public Holidays

Eid Al Adha 2024 Kuwait   Eid Al Adha 2024 Kuwait | Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice is the second of the two main holidays celebrated in Islam. In Islamic tradition, it honours the willingness of Abraham to sacrifice his son as an act of obedience to God's command. Both Ishmael and Isaac are referred to with the honorific title "Sacrifice of God". Observances: Eid prayers, animal sacrifice, charity, social gatherings, festive meals, gift-giving Date: Sunday, June 16th, 2024 – Wednesday, June 19th, 2024 Event Length: 3 Day, 1 Day Type: Lebaran, Islamic holidays, Religious holiday   Eid Al Adha 2024 Kuwait     Visit BLS Center for Amnesty Emergency Certificate | iiQ8 Indian Embassy Advice Qurbani Rules The rules tied to Qurbani are strict and manifold. Examples include: Only certain animals can be sacrificed, such as sheep, lambs, or camels. The animal must be in good health. It has to be over a certain age. I…
Read more about Eid Al Adha 2024 | List of Holidays for Eid Al-Adha and Wishes | Public Holidays
 • 0

BJP Manifesto 2024 | iiQ8 News General Elections 2024 India PDF download Hindi and English

BJP Manifesto 2024   BJP's Manifesto General Election 2024 | BJP Sankalp Patra 2024   BJP Manifesto 2024 - PM Modi will released BJP's manifesto 🔥🔥 PM Modi has already said his third tenure will be known for several HISTORIC decisions ⚡ Any Guesses? PM Modi will reveal first blueprint tomorrow. Entire India is eagerly waiting for BJP's manifesto 🔥   #BJPManifesto Released Opposition doesn't have a vision. They have no ideas for the youth, they have no ideas for the empowerment of the poor: Union Minister Rajeev Chandrasekhar speaks to TIMES NOW. There is no credibility left with Mr Modi's govt: @JhaSanjay  @Roypranesh

#BJPManifesto Released

Opposition doesn't have a vision. They have no ideas for the youth, they have no ideas for the empowerment of the poor: Union Minister Rajeev Chandrasekhar speaks to TIMES NOW. There is no credibility left with Mr Modi's govt: @JhaSanjay @Roypranesh pic…
Read more about BJP Manifesto 2024 | iiQ8 News General Elections 2024 India PDF download Hindi and English
 • 0

Kuwait Airways Reroutes All Flight | iiQ8 News India’s Statement on the situation in West Asia

Kuwait Airways Reroutes All Flight   Kuwait City, 14th April 2024: Kuwait Airways Reroutes All Flight Due to the current security situation in the region and #Kuwait Airways' commitment to the safety of its passengers, it has been decided to reroute all incoming and outgoing flights away from areas of tension. Flights will be scheduled according to their new routes, For inquiries, please contact the customer service center at (171). #الكويت Due to tensions in the region, Iraq's airspace has been closed, and all flights are being redirected to safer airspace.   Kuwait Airways Reroutes All Flight   Kuwait Airways announced that it is redirecting flights away from areas of tension in the region, noting that affected flights will be rescheduled due to the current circumstances.   Travel advisory for Iran and Israel from India | iiQ8 News     Kuwait Airways Reroutes All Flight - Flight Radar shows Heavy Air Traffic Disru…
Read more about Kuwait Airways Reroutes All Flight | iiQ8 News India’s Statement on the situation in West Asia
 • 0

Congress Manifesto 2024 | INDI Alliance General Elections 2024 Agenda

Congress Manifesto 2024   Islamic National Congress’s Jihadi Manifesto… Congress Manifesto 2024 Wake Up Hindu …Their manifesto has cleared the doubt that if I want to stay in India after June, we have to vote for BJP!!   Congress Manifesto 2024   Table of Contents Congress Manifesto 2024 I. Equity  Social Justice Religious and Linguistic Minorities . Senior Citizens, Persons with Disabilities, and LGBTQIA+. Health . II. Youth . Jobs Education Sports . III. Women  Mahalakshmi Women’s Empowerment IV. Farmers . Fishing and Fishing Communities V. Workers  VI. Defending the Constitution Saving Democracy, Removing Fear, Restoring Freedom Reversing the Damage . Media Judiciary . Anti-Corruption Art, Culture and Heritage . VII. Economy . Our Economic Policy Unemployment – Meeting The Cry For Jobs Taxation and Tax Reforms . Industry . Infrastructure Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Ow…
Read more about Congress Manifesto 2024 | INDI Alliance General Elections 2024 Agenda
 • 0

Kids Moral Story Lion and Fox | iiQ8 Telugu Neethi Kathalu సింహానికి ఆకలేసింది…పక్కనే ఉండే నక్కను

Kids Moral Story Lion and Fox   Dear All, here is the story for Kids Moral Story Lion and Fox iiq8 Telugu lo stories   అడవిలో ఉండే సింహానికి ఒకసారి బాగా ఆకలేసింది...పక్కనే ఉండే నక్కను అడిగింది..నాకు ఏమైన తినడానికి తీసుకురా... లేకపోతే నిన్నే తినేస్తాను అని.. నక్క నేరుగా ఒక గాడిద దగ్గరకు వెళ్లి ఇలా చెప్పింది.. సింహం నిన్ను రాజును చేస్తాదంట... రా నాతో అని తీసుకువెళ్తుంది.. గాడిదను చూసిన వెంబడే సింహం దానిపై దాడిచేసి చెవులను కొరికేస్తుంది.. ఇంతలో ఎలాగోలా గాడిద తప్పించు కుంటుంది.. తరువాత నక్కను అడుగుతుంది.. నీవు నన్ను మోసం చేశావు కద.. అని, దానికి నక్క ఇలా సమాధానం చెప్తుంది.. ఒసే పిచ్చిమొద్దు.. నీ చెవులు అడ్డుగా ఉంటే నీ తలపై కిరీటం ఎలా కూర్చుంటుంది.. అందుకే తను అలా చేసిందని చెప్పి మరల గాడిదను సింహం దగ్గరకు తీసుకువెళ్తుంది.. ఈసారి కూడా సింహం దానిపై దాడిచేసి తోకను కొరికివేస్తుంది.. మళ్లీ గాడిద తప్పించు కుంటుంది.. ఈసారి కూడా నన్ను మోసం చేసావు కద అని నక్కను అడుగుతుంది గాడిద.. నీది మట్టిబుర్రనే... తోక ఉంటే సింహాసనం పై ఎలా కూర్చుంటావు.. అందుకే తోక క…
Read more about Kids Moral Story Lion and Fox | iiQ8 Telugu Neethi Kathalu సింహానికి ఆకలేసింది…పక్కనే ఉండే నక్కను
 • 0

Who is Riddhi Patel | iiQ8 News Pro-Palestine protestor Riddhi Patel threatens

Who is Riddhi Patel   WILD: Who is Riddhi Patel Unhinged Pro-Palestine protestor Riddhi Patel threatens to M*RDER Bakersfield Mayor Karen Goh (R) in a psychotic rant during a city council meeting. Patel is being charged with 16 felonies and is being held on a $1 million bail. Riddhi Patel, Indian origin American threatened to kiII Bakersfield Mayor during a Pro Palestine speech, arrested & now crying in court. She was a bright student & a good athlete, started hanging out with commies/IsIamists, abused Modi, Hinduism,India etc & now here she is..

WILD: Unhinged Pro-Palestine protestor Riddhi Patel threatens to M*RDER Bakersfield Mayor Karen Goh (R) in a psychotic rant during a city council meeting.

Patel is being charged with 16 felonies and is being held on a $1 million bail. pic.twitter.com/09PeBCWoNz — Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 12, 2024       Who is Riddhi Patel &nb…
Read more about Who is Riddhi Patel | iiQ8 News Pro-Palestine protestor Riddhi Patel threatens
 • 0

Travel advisory for Iran and Israel from India | iiQ8 News

Travel advisory for Iran and Israel from India   Travel advisory for Iran and Israel  April 12, 2024 In view of the prevailing situation in the region, all Indians are advised not to travel to Iran or Israel till further notice. All those who are currently residing in Iran or Israel are requested to get in touch with Indian Embassies there and register themselves. They are also requested to observe utmost precautions about their safety and restrict their movements to the minimum. New Delhi April 12, 2024     Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi | iiQ8 info Eid Mubarak CityBus Ride for 200 Fils | iiQ8 info 15 Rides for 3 KD Kuwait Bus Prices Travel advisory for Iran and Israel   Madhavi Latha Kompella Wikipedia | iiQ8 Family, Age, Date Of Birth, Husband
Read more about Travel advisory for Iran and Israel from India | iiQ8 News
 • 0

Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi | iiQ8 info

Madhavi Latha, BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi   New Delhi: The BJP has picked Madhavi Latha, a prominent Hindutva figure, Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi to contest against AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Hyderabad. Since 1984, the seat has been with the AIMIM, first with Salahuddin Owaisi and then his son Asaduddin Owaisi. A four-time MP, Asaduddin Owaisi defeated BJP's Bhagavanth Rao by over 2.5 lakh votes in 2019.   Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi   Lok Sabha elections 2024: Kompella Madhavi Latha or Madhavi Latha is a cultural activist who actively campaigned against triple talaq, outlawed in 2019   Who Is Kompella Madhavi Latha | iiQ8 Hyderabad’s BJP Candidate 2024 General Elections Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi     5 facts about Madhavi Latha | Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Ow…
Read more about Madhavi Latha BJP Hyderabad Candidate Against Asaduddin Owaisi | iiQ8 info
 • 0

Who Is Kompella Madhavi Latha | iiQ8 Hyderabad’s BJP Candidate 2024 General Elections

Who Is Kompella Madhavi Latha ?, Hyderabad's BJP Candidate Who PM Modi Praised Today?   Prime Minister Narendra Modi on Sunday hailed BJP's Hyderabad candidate Who Is Kompella Madhavi Latha Kompella Madhavi Latha who is taking on the AIMIM chief Asadduin Owaisi. Who Is Kompella Madhavi Latha She shared a video link of an interview of her. In a post on X, she said, "Madhavi Latha Ji, your 'Aap Ki Adalat' episode is exceptional. You've made very solid points and also done so with logic and passion. My best wishes to you.   Who Is Kompella Madhavi Latha, Hyderabad's BJP Candidate Who PM Modi Praised Today? Net Worth Kompella Madhavi Latha’s net worth is around $1 million, which she has earned from her career. Some Important Facts Madhavi Latha aims to improve the lives of those living in Hyderabad’s old city. Kompela Madhavi Latha is a professional Bharatnatyam dancer. Madhavi is the chairperson of Virinchi Hospital in Hyderabad. …
Read more about Who Is Kompella Madhavi Latha | iiQ8 Hyderabad’s BJP Candidate 2024 General Elections
 • 0

Madhavi Latha Kompella Wikipedia | iiQ8 Family, Age, Date Of Birth, Husband

Madhavi Latha Kompella Wikipedia, Family, Age, Date Of Birth, Husband   Madhavi was born in a small village in Telangana. Madhavi Latha Kompella Wikipedia When she was seven months old, she was diagnosed with polio, which changed her whole life. Because of this problem, her legs and spinal cord became weak, so she had to use a wheelchair from a very young age.     Madhavi Latha Kompella Wikipedia, Family, Age, Date Of Birth, Husband - Madhavi Latha is a cultural activist and the chairperson of Hyderabad's Virinchi Hospital. Kompella Madhavi Latha Personal Life Full Name Kompella Madhavi Latha Date of Birth 30 Jan 1975 (Age 49) Place of Birth Hyderabad, Telangana Party Name Bharatiya Janta Party Education Post Graduate Profession Cultural activist and Politician Father's Name N/A Mother's Name N/A Religion Hindu   Kompella Madhavi Latha (Modi Ka…
Read more about Madhavi Latha Kompella Wikipedia | iiQ8 Family, Age, Date Of Birth, Husband
 • 0

Is BJP on a decline mode 2024 ? | iiQ8 BJP’s Downfall Started ?

Is BJP on a decline mode 2024 ?   Dear All, here are few points about Is BJP on a decline mode 2024 ? | iiQ8 BJP's Downfall Started ? Bharatiya Janata Party | Indian political party | bjp.org The Bharatiya Janata Party (BJP; [bʱaːɾətiːjə dʒənətaː paːrtiː] ⓘ; transl. Indian People's Party) is a political party in India and one of the two major Indian political parties alongside the Indian National Congress. Since 2014, it has been the ruling political party in India.   1. Prior to 2014 BJP was holding 4 states. After three years since 2014, BJP, is in control of 18 states either alone or in coalitoon, covering 75% geographical area. BJP is talking subject everywhere which once Congress occupied. All the medias discuss or troll BJP. There is an intensive love or hatred towards BJP . All these lead to one thing and that is BJP is gaining importance.   2. BJP, has been expanding in uncharted territories, which hitherto were alien to it. This …
Read more about Is BJP on a decline mode 2024 ? | iiQ8 BJP’s Downfall Started ?
 • 0

Earn Money from Google Maps | iiQ8 Online Earn Money Tips and Tricks

Earn Money from Google Maps   How can I earn money from Google Maps as a review provider? Earning money directly from Google Maps as a review provider is not straightforward, as Google does not pay users for adding reviews to Google Maps. However, there are indirect ways that contributing substantial, high-quality reviews and content to Google Maps can potentially lead to monetization opportunities. Here's how you can leverage your activity on Google Maps for potential earnings: 1. Google Local Guides Program While not a direct payment for reviews, Google's Local Guides program rewards contributors with various benefits as they climb the ranks. These perks have included early access to Google features, promotional offers, and sometimes invitations to special events. The program is more about recognition and community rather than direct monetary compensation.  

Read more about Earn Money from Google Maps | iiQ8 Online Earn Money Tips and Tricks

 • 0

Halal Islamic Method of Slaughtering | iiQ8 హలాల్ ప్రతి ఒక్కరు తప్పక చదవండి !

Halal Islamic Method of Slaughtering   Issued in the interest of Hindus. Share this to all your Telugu friends who don’t know anything about #Halal cut. Halal Islamic Method of Slaughtering   #హలాల్ .....ప్రతి ఒక్క హిందువు తప్పక చదవండి....   ఒక కోడి , మేక , ఆవు , బఱ్ఱె లాంటి జంతువులను బలవంతంగా లాక్కొచ్చి దాని మెడని మక్కా వైపుకు అంటే ముస్లింలు రోజూ ఏ దిక్కునైతే తిరిగి నమాజ్ చేస్తారో ఆ దిక్కుకు దాని మెడని విరిచి పట్టుకుని "లాఇలాహి ఇల్లల్లా మహమ్మద్ రాసులల్లా" అని ఒక ఖురాన్ వాక్యం చదువుతారు. అంటే ( అల్లా ఒక్కడే దేవుడు. అల్లా తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు. మహమ్మద్ ప్రవక్త అల్లా చివరి ప్రవక్త. ) అనేది దాని అర్ధం.. అలా ఒక వైపుకు ఆ జీవి మెడని విరిచి పట్టుకున్నప్పుడే ఆ జీవికి ఒక రకమైన భయం ఏర్పడుతుంది. తరువాత ఆ జీవి మొండెము నుండి తలకు రక్త సరఫరా అయ్యే పెద్ద నరాన్ని కోసి, దాన్ని అలా వదిలేస్తారు. మెల్లి మెల్లిగా ఆ రక్తం కారడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో... జంతువుని బట్టి 30 సెకన్ల నుండి 5 నిముషాలు పట్టొచ్చు. అంత సేపు అది భయబ్రాంతులకు గురవుతూ తనకు ఏం జరుగుతుందో తెలి…
Read more about Halal Islamic Method of Slaughtering | iiQ8 హలాల్ ప్రతి ఒక్కరు తప్పక చదవండి !
 • 0

Eid Mubarak CityBus Ride for 200 Fils | iiQ8 info 15 Rides for 3 KD Kuwait Bus Prices

Eid Mubarak CityBus Ride for 200 Fils   Kuwait City, 9th April 2024 : Eid Mubarak CityBus Ride for 200 Fils . Eid Mubarak! Benefit this holiday with our exclusive limited offer with CityBus through our mobile App and get 15 rides for 3 KD at only 200fils/ride👌🏻 Download it today and experience a comfortable and safe travel. T&C apply.

عيد مبارك! استمتع مع سيتي باص و استفد من عرضنا الحصري المحدود عبر تطبيقنا واحصل على 15 رحلة بـ 3 د.ك مقابل 200 فلس فقط لكل رحلة👌🏻 قم بتحميله اليوم واستمتع بتجربة مريحة وآمنة. تطبق الشروط والأحكام

Eid Mubarak CityBus Ride for 200 Fils   How to Verify your biometric status using Sahel App | iiQ8 News Fingerprint Kuwait Status Check (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});     5 Days Holiday for Eid Al Fitr | iiQ8 List of Ramadan Eid Holidays   Enjoy this holiday with CityBus 🐣😍 Benefit from our exclusive limited offer thro…
Read more about Eid Mubarak CityBus Ride for 200 Fils | iiQ8 info 15 Rides for 3 KD Kuwait Bus Prices
 • 0

Pushpa2TheRule Teaser | iiQ8 Pushpa 2 The Rule Allu Arjun

Pushpa2TheRule Teaser   Dear All , AA Fans here is the Pushpa2TheRule Teaser watch and enjoy. Pushpa 2: The Rule is an upcoming Indian Telugu-language action drama film directed by Sukumar and produced by Mythri Movie Makers, in the company of Sukumar Writings. Release date: August 15, 2024 (India) Director: Sukumar Cinematography: Miroslaw Kuba Brozek Distributed by: AA Films Language: Telugu Music by: Devi Sri Prasad         Sai Pallavi Biography | iiQ8 SaiPallavi Movies, Husband, Age, Marriage, Height #Pushpa2TheRule Teaser     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Pushpa 2 The Rule Teaser | Allu Arjun | Sukumar | Rashmika Mandanna | Fahadh Faasil | DSP   Latest Pre Wedding Photoshoot | iiQ8 New Bride and Bride groom Photo stills for Wedding (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Pushpa 2 - The Rul…
Read more about Pushpa2TheRule Teaser | iiQ8 Pushpa 2 The Rule Allu Arjun
 • 0

LULU EID Mubarak 50% Discount | iiQ8 Half Pay Back Promotions Eid Sales Lulu Hypermarket

LULU EID Mubarak 50% Discount   LuLu Group International is an Emirati-based multinational conglomerate company LULU EID Mubarak 50% Discount | iiQ8 Promotions Eid Sales Lulu Hypermarket that operates a chain of hypermarkets and retail companies, headquartered in Abu Dhabi, United Arab Emirates. It was founded in 2000 by M. A. Yusuff Ali from Nattika in Kerala, India.    LULU EID Mubatak 50% Discount 06April-09april 2024   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Pediatrician Daily Schedule at YIACO Medical Center Kuwait | iiQ8 info Lu Lu Eid Mubarak Mob Publish at Calameo     https://www.calameo.com/lulu/read/0025395779372982038f5   LULU EID Mubarak 50% Discount     LULU EID Mubarak 50% Discount (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Metro Medical Group Ramadan Offers 2024 | Kuwait Medical Group Promotions LULU EID Mubarak 50%…
Read more about LULU EID Mubarak 50% Discount | iiQ8 Half Pay Back Promotions Eid Sales Lulu Hypermarket
 • 0

Visit BLS Center for Amnesty Emergency Certificate | iiQ8 Indian Embassy Advice

Visit BLS Center for Amnesty Emergency Certificate   Kuwait City: 6th April 2024: Visit BLS Center for Amnesty Emergency Certificate Indian Embassy Advice Amnesty seekers to visit BLS center for Emergency Certificate   Indian Embassy advises amnesty seekers to visit the BLS center for Emergency Certificate purpose and the fee for Emergency Certificate / White Passport is fixed as 5 KD. Advisory 3 for Indian nationals about Amnesty declared by Kuwait Government. How to get emergency certificate from Indian Embassay? Embassy advises amnesty seekers not to pay any additional fee other than the stipulated fees for the respective services.   The fee are given below: Emergency Certificate fee: 5 KD Service Charge for BLS : 1 KD Form filling (If done in BLS) : 300 fils Photograph (If done in BLS) : 300 fils Photocopy (If done in BLS) : 100 fils per page Web Printing (If done in BLS) : 150 fils per page (a…
Read more about Visit BLS Center for Amnesty Emergency Certificate | iiQ8 Indian Embassy Advice
 • 0

Vani Viswanath Biography | iiQ8 Indian Best Actress VaniViswanath

Vani Viswanath Biography | iiQ8 Indian Best Actress VaniViswanath   Dear All, here we will find the details of Vani Viswanath Biography | iiQ8 Indian Best Actress VaniViswanath   Born: May 13, 1971  , Ollur, Thrissur, India Spouse: Baburaj (m. 2002) Children: Archa Jacob, Adhri Jacob Height: 1.68 m Education: St Raphael's Convent Higher Secondary School Marriage location: Tirupati, India   Vani Viswanath Biography Husband, Instagram, Age, Net Worth, Daughter, Movies, Facebook, Wikipedia, Wedding Photos, Marriage Date Biography Vani Viswanath (born 13 May 1971) is a talented and boisterous Indian actress and TV personality. She has succeeded in winning the hearts of many people with her electrifying performance. She mostly appears in Malayalam and Telugu films. Let us take a sneak preview at some interesting facts about this talented and salient Indian thespian. VANI VISWANATH     Vani Viswanath: H…
Read more about Vani Viswanath Biography | iiQ8 Indian Best Actress VaniViswanath
 • 0

Valmiki Ramayanam Telugu Kishkindha Kanda Day 28 | కిష్కింధకాండ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం

Valmiki Ramayanam Telugu Kishkindha Kanda Day 28   Jai Shree Ram ! Valmiki Ramayanam Telugu Kishkindha Kanda Day 28.  

28వ దినము, కిష్కింధకాండ | Valmiki Ramayanam Telugu Kishkindha Kanda Day 28 | కిష్కింధకాండ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం

సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం 4 దిక్కులకి వెళ్ళిన వానరములలో 3 దిక్కులకి వెళ్ళిన వానరములు నెల రోజుల తరువాత వెనక్కి తిరిగి వచ్చేశాయి. వాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాలని వెతికినా సీతమ్మ జాడ ఎక్కడా కనపడలేదు. దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళిన వానరములు వింధ్య పర్వతం దెగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ పర్వతంలో ఉన్న చెట్లని, గుహలని, సరస్సులని, మార్గమధ్యంలో ఉన్న నదులని, పట్టణాలని, గ్రామాలని అన్వేషిస్తూ వెళుతున్నారు. అలా కొంతదూరం వెళ్ళాక నిర్జనమైన అరణ్యానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ చెట్లకి ఒక పండు లేదు, ఆకులు లేవు, ఒక జంతువు కూడా కనబడడం లేదు. అక్కడ తినడానికి కనీసం మూలములు కూడా కనపడలేదు. ఒకప్పుడు కణ్డువు అనే మహర్షి ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో ఉండేవారు. ఆయన తపఃశక్తికి దేవతలు కూడా భయపడేవారు. అటువంటి సమయంలో కణ్డువ మహర్ష…
Read more about Valmiki Ramayanam Telugu Kishkindha Kanda Day 28 | కిష్కింధకాండ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం
 • 0