Govinda Krishna Jai Telugu Songs Lyrics | iiQ8 గోపాల కృష్ణ జై, మాతృదేవోభవ, పాడనా తీయగా కమ్మని ఒకపాట

గోవింద కృష్ణ జై… గోపాల కృష్ణ జై…

గోవింద కృష్ణ జై… గోపాల కృష్ణ జై…
గోపాల బాల బాల బాల రాధకృష్ణ జై… ||2||
కృష్ణ జై… కృష్ణ జై… కృష్ణ జై… బాలకృష్ణ జై…
రంగ రంగా రంగరంగా నువ్వూ ఒక దొంగ ఇంటి దొంగ
చిలిపిచంటి దొంగ చిన్నకృష్ణుడల్లే దోచుకున్న దొంగ
వెతికి వెన్నలెన్నో మింగినావు అవలీలగా
రంగ రంగా రంగరంగా నువ్వూ ఒక దొంగ రంగ రంగా…ఆ ఆ ఆ ఆ ..

ఉట్టిపాలచట్టి పట్టి తూటు కొట్టి నోట పెట్టినట్టి చంటిదొంగ రంగ రంగా
చీరకొంగు పట్టి సిగ్గు కొల్లగొట్టి గుట్టు బయట పెట్టి శుభరంగా రంగ రంగా…
గోకులాన ఆడినావు నాడే రాసలీల ఇప్పుడి గోల ఇలా నీ లా
ఎలా గోపాల బాల రంగా రంగ రంగా
రంగ రంగా నువ్వూ ఒక దొంగ కృష్ణుడల్లే దోచుకున్న దొంగ
గోపికామాలహారిప్యారి మాయమీర వన విహారి
మదనమోహన మురళీధారి కృష్ణ జై… ||2||
కృష్ణ జై రామా కృష్ణ జై రాధా కృష్ణ జై వా కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ జై…

పల్లె భామతెచ్చే చల్లకుండలన్నీ చిల్లుకొట్టి తాగుదారి దొంగ రంగరంగా
కాలనాగుపడగ కాలుకింద నలగ కధముతొక్కినావు తాండవంగ రంగరంగా
వేణువూది కాసినావు ఆవుమందలెన్నో అల్లరే ఇంటా వంటా
నీ తోటి జంటా తెచ్చేను తంటా రంగా రంగ రంగా ||గోవింద|

| పాండురంగడు |
Image Govinda Krishna Jai Telugu Songs Lyrics

Govinda Krishna Jai Telugu Songs Lyrics | iiQ8 గోపాల కృష్ణ జై, మాతృదేవోభవ, పాడనా తీయగా కమ్మని ఒకపాట

gOviMda kRuShNa jai… gOpAla kRuShNa jai…
gOpAla bAla bAla bAla rAdhakRuShNa jai… ||2||

kRuShNa jai… kRuShNa jai… kRuShNa jai… bAlakRuShNa jai…
raMga raMgA raMgaraMgA nuvvU oka doMga iMTi doMga
cilipicaMTi doMga cinnakRuShNuDallE dOcukunna doMga
vetiki vennalennO miMginAvu avalIlagA
raMga raMgA raMgaraMgA nuvvU oka doMga raMga raMgA…A A A A ..

uTTipAlacaTTi paTTi tUTu koTTi nOTa peTTinaTTi caMTidoMga raMga raMgA
cIrakoMgu paTTi siggu kollagoTTi guTTu bayaTa peTTi SuBaraMgA raMga raMgA…
gOkulAna ADinAvu nADE rAsalIla ippuDi gOla ilA nI lA
elA gOpAla bAla raMgA raMga raMgA
raMga raMgA nuvvU oka doMga kRuShNuDallE dOcukunna doMga
gOpikAmAlahAripyAri mAyamIra vana vihAri
madanamOhana muraLIdhAri kRuShNa jai… ||2||

kRuShNa jai rAmA kRuShNa jai rAdhA kRuShNa jai vA kRuShNa kRuShNa kRuShNa jai…

palle BAmateccE callakuMDalannI cillukoTTi tAgudAri doMga raMgaraMgA
kAlanAgupaDaga kAlukiMda nalaga kadhamutokkinAvu tAMDavaMga raMgaraMgA
vENuvUdi kAsinAvu AvumaMdalennO allarE iMTA vaMTA

nI tOTi jaMTA teccEnu taMTA raMgA raMga raMgA ||gOviMda

 

మాతృదేవోభవ అన్న సూక్తి మరిచాను

మాతృదేవోభవ అన్న సూక్తి మరిచాను
పితృదేవోభవ అన్న మాట విడిచాను
నా పైనే నాకెంతో ద్వేషంగా ఉందమ్మా
నే చేసిన పాపాలకు నిష్కృతి లేదమ్మా
అమ్మా ఒకసారి నిన్ను చూసి చనిపోవాలని ఉన్నది
నాన్న అని ఒక్కసారి పిలిచి కనుమూయాలని ఉన్నది
అమ్మా… నాన్నా… అమ్మా… ||అమ్మా ఒకసారి||

అమ్మా నీ కలలే నా కంటిపాపలయినవని లాలి జోలాలి
నీ ప్రాణం పనంపెట్టి నాకు పురుడు పోశావని
నీ నెత్తుటి ముద్దయే నా అందమయిన దేహమని
బిడ్డ బతుకు దీపానికి తల్లి పాలే చమురని
తెలియనైతి తల్లీ, ఎరుగనైతిని అమ్మా
కడుపు తీపినే హేళన చేసిన జులాయిని
కన్న పేగుముడిని తెంపివేసిన కసాయిని
మరచిపోయి కూడా నన్ను మన్నించొద్దమ్మా
కలనైనా నన్ను కరుణించొద్దు నాన్నా

నాన్నా నీ గుండెపైన నడక నేర్చుకున్నానని
నీ చూపుడు వేలుతో లోకాన్నే చూశానని
నాన్నను పూజిస్తే ఆదిదేవునకు అది అందునని
అమ్మకు బ్రహ్మకు మధ్య నాన్నే ఒక నిచ్చెనని
తెలియనైతి తండ్రీ ఎరుగనైతి నాన్నా
నాన్నంటే నడీచే దేవాలయమని మరిచితిని
ఆత్మజ్యోతిని చేజేతులా ఆర్పివేసుకొంటిని
మరచిపోయి కూడా నన్ను మన్నించొద్దమ్మా
కలనైనా నను కరుణించొద్దు నాన్నా||2||

| పాండురంగడు |

పాడనా తీయగా కమ్మని ఒకపాట

నీ జ్ఞాపకాలే నన్నే తరిమెనే
నీకోసం నేనే పాటై మిగిలానే
చెలియా చెలియా… ఓ… చెలియా…

పాడనా తీయగా కమ్మని ఒకపాట
పాటగా బతకనా మీ అందరినోట
ఆరాధనే అమృతవర్షం అనుకున్నా
ఆవేదనే హాలాహలమై పడుతున్నా
నా గానమాగదులే ఇక నా గానమాగదులే ||పాడనా||

గుండెల్లో ప్రేమకే…
గుండెల్లో ప్రేమకే గుడి కట్టేవేళలో
తనువంతా పులకించే
వయసంతా గిలిగింతే
ప్రేమించే ప్రతిమనిషీ ఇది పొందే అనుభూతే
అనురాగాల సారం జీవితమనుకుంటే
అనుబంధాల తీరం ఆనందాలుంటే
ప్రతి మనసులో కలిగే భావం ప్రేమేలే ||2|| ||పాడనా||

ఆకాశం అంచులో…
ఆకాశం అంచులో ఆవేశం చేరితే
అభిమానం కలిగెనులే
అపురూపం అయ్యెనులే
కలనైనా నిజమైనా కనులెదుటే ఉన్నావే
కలువకు చంద్రుడు దూరం… ఓ నేస్తం
కురిసే వెన్నెల వేసే ఆ బంధం
ఈ విజయం వెనుక ఉన్నది నీవేలే ||2|| ||పాడనా||

| వాసు |


Lyrics

Ni gnapakaley naney tarimeyle.

Nikosam neney paatai migilane

Cheliya… cheliyaaa… oo cheliya…

Paadana teeyaga

Kammani oka pata.

Pata ga brathakana mi andhari noota

Aaradhaney amrutha varsham anukunna,

Aavedhane haalahalam ai paduthunna

Naa ganam aagadhuley ika naganam aagadhule.

Padana thiyyaga.

Kammani oka pata.

Pata ga brathakana mi andhari noota

Gundello premake

Gundello premake gudi kattey velalo

Thanuvatha pulakinthey

Vayasantha giliginthey

Premiche prathi manishi idhi pondhe anubhuthe

Anuragala saaram jeevithamanukunte

Anubandhala teeram aanadalunte

Prathi manasulo kaligey bhavam premele

Prathi manasulo kaligey bhavam premele

Paadana teeyaga.

Kammani oka pata.

Pata ga brathakana mi andhari noota

Aakasam anchu lo.

Aakasam anchu lo.

Aavesam cherithe abhimanam kaligenule…

Apuroopam ayyeynule…

Kala naina nijamina kanuleydute vunnave…

Kaluvaku chandrudu dooram oo nestham

Kuruse vennela vesey aa bandham

Ee vijayam vaynuka vunnadhi nevey le…

Ee vijayam vaynuka vunnadhi nevey le…

Paadana teeyaga.

Kammani oka pata.

Pata ga brathakana mi andhari noota

Aaradhaney amrutha varsham anukunna,

Aavedhane haalahalam ai paduthunna

Naa ganam aagadhuley ika naganam aagadhu le.

https://sharemebook.com/ https://sharemebook.com/ https://sharemebook.com/


Spread iiQ8

April 28, 2024 8:19 AM

74 total views, 0 today