Samasyalu Parishkaram | iiQ8 సమస్యలు పరిష్కారం

Samasyalu Parishkaram Samasyalu Parishkaram - సమస్యలు పరిష్కారం లక్ష్మీప్రాప్తికి తాంత్రిక మంత్రం.........!! "ఓం, ఐం, హ్రీం, శ్రియైనమౌ భగవతి మమ సంరుద్ధౌ జ్వల జ్వల మా సర్వ సంపదం దేహిదేహి ... Samasyalu Parishkaram - సమస్యలు పరిష్కారం మనోబలం, శరీర ఛాయ పెరగడానికి.........!! ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతూనే కనపడే విధంగా పంచముఖాంజనేయ స్వామి ఫోటో పెట్టాలి. రోజూ పానకం, వడపప్పు నైవేద్యం పెట్టాలి. కనీసం మంగళవారం ఎర్రటి  పూలతో పూజించాలి. దీనివల్ల దృష్టి దోషం, గృహంలో అశాంతి తొలగిపోతాయి. ఈయన ఎదుట నిలబడి 5 నుంచి 10 ని,ల ధ్యానం చేయడం వల్ల మనోబలం పెరుగుతుంది. Kartik Purnima Tripurari Purnima | iiQ8 Devotional Karthika Pournami ఋణ బాధలు తొలగించే  అయ్యప్ప పూజా విధానం........!! అప్పులు తీరడానికి, ఋణబాధలు తొలగడానికి ప్రతిబుధవారం ఇంట్లో గానీ, దేవాలయంలో గానీ, స్త్రీలు గానీ, పురుషులు గానీ, అయ్యప్పకు తులసి మాల సమర్పించి, 108 శరణుఘోష నామాలు చెప్పి, లోకవీరం మహాపూజ్యం స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. దీని వల్ల ఋణబాధలు తీరిపోతాయి. లోకవీరం మహా పూజ్యం సర్వ రక్షాకరం…
Read more about Samasyalu Parishkaram | iiQ8 సమస్యలు పరిష్కారం
 • 0

Kartik Purnima Tripurari Purnima | iiQ8 Devotional Karthika Pournami

Kartik Purnima Tripurari Purnima   Dear All, here we can find about Kartik Purnima Tripurari Purnima.   𝑲𝑨𝑹𝑻𝑰𝑲 𝑷𝑼𝑹𝑵𝑰𝑴𝑨/𝑻𝑹𝑰𝑷𝑼𝑹𝑨𝑹𝑰 𝑷𝑼𝑹𝑵𝑰𝑴𝑨 🚩Kartik month is considered to be the most sacred among all the months. Kartik Purnima is a sacred day celebrated on the full moon day of Kartik month.   🚩 Kartik Purnima is also known as ‘𝐓𝐫𝐢𝐩𝐮𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐏𝐮𝐫𝐧𝐢𝐦𝐚’ which celebrates the victory of Bhagwan Shiva over the demon Tripurasura. Kartik Purnima is also celebrated as ‘𝐃𝐞𝐯 𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢.’   🚩 It is believed that on this day, Gods descended to Earth in the sacred rivers. Hence, by taking a holy dip in sacred rivers, devotees receive the divine blessings of Gods.   🚩Demon Tripurasura defeated Gods and conquered the entire world. He also created three cities in space and named it '𝐓𝐫𝐢𝐩𝐮𝐫𝐚.' Bhagwan Shiva came to the rescue of the Gods by killing Tripurasura.   🚩He killed demon Tripurasura with an arrow and pronounced the day to be…
Read more about Kartik Purnima Tripurari Purnima | iiQ8 Devotional Karthika Pournami
 • 0

Tulsi Vivah | Marriage of Tulasi with Bhagavan, iiQ8 Devotional

Tulsi Vivah   𝑻𝑼𝑳𝑺𝑰 𝑽𝑰𝑽𝑨𝑯 🚩🌿 Tulsi or the basil plant is considered highly sacred in Hinduism and is one of the most worshipped plants. It holds a great significance not only in rituals but also holds medicinal values. 🚩🌿Tulsi Vivah or the marriage of Tulsi with Bhagwan Vishnu or His Bhagwan Krishna Avatar is celebrated on the Prabodhini Ekadashi, the eleventh day of Shukla Paksha or the twelfth day in the Hindu month of Karthika. 🚩🌿 The day signifies the end of the monsoon month and the beginning of the Hindu wedding season. 🚩🌿A pious girl named Vrinda born in the Asura clan to Kalanemi who was a great devotee of Bhagwan Vishnu. Her husband Jalandhar, the King of asuras, became invincible by defeating the Devas, due to the penance of his pious wife Vrinda. 🚩🌿Bhagwan Vishnu then took the form of Jalandhar & went in front of Vrinda who invited him to sit beside her. When Vrinda touched Jalandhar’s feet she recognised that it was not Jala…
Read more about Tulsi Vivah | Marriage of Tulasi with Bhagavan, iiQ8 Devotional
 • 0

Karthika Puranam Part 6, Deepa Daana Vidhi కార్తీక పురాణం – 6 వ అధ్యాయము *దీపదానవిధి – మహాత్మ్యం*

Karthika Puranam Part 6, Deepa Daana Vidhi   Dear All Karthika Puranam Part 6, Deepa Daana Vidhi కార్తీక పురాణం - 6 వ అధ్యాయము *దీపదానవిధి - మహాత్మ్యం* *లుబ్ధ వితంతువు స్వర్గమున కేగుట*   ఓ రాజశ్రేష్ఠుడా ! ఏ మానవుడు కార్తీకమాసము నెల రోజులూ పరమేశ్వరుని , శ్రీ మహావిష్ణువును , పంచామృత స్నానంచేయించి కస్తూరి కలిపిన మంచి గంధపు నీటితో భక్తిగా పూజించినచో , అట్టివానికి అశ్వమేథయాగము చేసినంత పుణ్యము దక్కును. అటులనే యే మానవుడు కార్తీకమాసమంతయు దేవాలయమునందు దీపారాధన చేయునో వానికి కైవల్యము ప్రాప్తించును. దీపదానం చేయుట యెటులనగా పైడి ప్రత్తి తానే స్వయముగా తీసి శుభ్రపరచి , వత్తులు చేయవలెను. వరిపిండితో గాని , గోధుమపిండితోగాని ప్రమిద వలె చేసి వత్తులు వేసి , ఆవునెయ్యి వేసి , దీపం వెలిగించి ఆ ప్రమిదను బ్రాహ్మణునకు దానమియ్యవలెను.     శక్తి కొలది దక్షణ కూడా యివ్వవలెను.   ఈ ప్రకారముగా కార్తీకమాస మందు ప్రతి దినము చేసి ఆఖరి రోజున వెండితో ప్రమిదను చేయించి బంగారముతో వత్తిని చేయించి ఆవునెయ్యి నిండుగాపోసి వెనుక చేసిన ప్రకారముగా గోదుమపిండితో ప్రమిదను చేస…
Read more about Karthika Puranam Part 6, Deepa Daana Vidhi కార్తీక పురాణం – 6 వ అధ్యాయము *దీపదానవిధి – మహాత్మ్యం*
 • 0

Chhath Puja | Indian Hindu Festival 2023 Date and Timings

Chhath Puja   𝑪𝑯𝑯𝑨𝑻𝑯 𝑷𝑼𝑱𝑨 🪔 Chhath Puja is an ancient Hindu Vedic festival dedicated to 𝐒𝐮𝐫𝐲𝐚 𝐃𝐞𝐯 & 𝐇𝐢𝐬 𝐰𝐢𝐯𝐞𝐬, 𝐔𝐬𝐡𝐚 & 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐡𝐲𝐚 in order to thank them for bestowing the bounties of life on earth and to request the granting of certain wishes. 🪔The Goddess who is worshipped during the famous Chhath Puja is known as 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐭𝐡𝐢 𝐌𝐚𝐢𝐲𝐚. Chhathi Maiya is known as 𝐔𝐬𝐡𝐚 and She is believed to be the beloved younger wife of Surya Dev, the Sun God. 🪔In Mithilanchal region She is also worshipped as "𝐑𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐢". It is observed by Maithilis, Magahis, Bhojpuris & even Awadhis of India & Nepal. 🪔 Chhath means Six in Maithili, Magahi & Bhojpuri languages because the main festival occurs after 5 days of Deepavali i.e, the sixth day, hence the name 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐭𝐡. Chhath Puja starts from the fourth day of Deepavali & lasts for another four days. 🪔Chhath Puja 2023 dates : ▪️ November 17 - 𝐍𝐚𝐡𝐚𝐢 𝐊𝐡𝐚𝐢 ▪️ November 18 - 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐧𝐚 ▪️ November 19 - 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐡𝐲𝐚 𝐀𝐫𝐠𝐡 – 𝐂…
Read more about Chhath Puja | Indian Hindu Festival 2023 Date and Timings
 • 0

Karthika Puranam Part 5, Vana Bhojana Mahima | కార్తీకపురాణం – 5 వ అధ్యాయము | *వనబోజన మహిమ*

Karthika Puranam Part 5, Vana Bhojana Mahima   Dear All, here are the details about Karthika Puranam Part 5, Vana Bhojana Mahima కార్తీకపురాణం - 5 వ అధ్యాయము | *వనబోజన మహిమ* *కిరాత మూషికములు మోక్షము నొందుట* ఓ జనక మహారాజా ! కార్తీక మాసములో స్నాన దాన పూజానంతరమున శివాలయమున నందు గాని విష్ణాలయము నందు గాని శ్రీ మద్భగవద్గీతా పారాయణము తప్పక చేయవలయును అట్లు చేసినవారి సర్వ పాపములును నివృతి యగును. ఈ కార్తీక మాసములో కరవీర పుష్పములు శివకేశవులకు సమర్పించిన వారు వైకుంఠమునకు వెళ్ళుదురు. భగవద్గీత కొంత వరకు పఠించిన వారికీ విష్ణు లోకం ప్రాప్తించును కడ కందలి శ్లోకము లో నొక్క పదమైననూ కంటస్థ మొనరించిన యెడల విష్ణు సాన్నిధ్యం పొందుదురు.   కార్తీక మాసములో పెద్ద ఉసిరి కాయలతో నిండి వున్న ఉసిరి చెట్టు క్రింద సాలగ్రామమును యదోచితంగా పూజించి , విష్ణుమూర్తిని ధ్యానించి , ఉసిరి చెట్టు నీడన భుజించవలెను. బ్రాహ్మణులకు కూడా ఉసిరి చెట్టు క్రింద భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలములతో సత్కరించి నమస్కరించ వలయును. వీలును బట్టి ఉసిరి చెట్టు క్రింద పురాణ కాలక్షేపం చేయవలయును.   ఈ విధముగా…
Read more about Karthika Puranam Part 5, Vana Bhojana Mahima | కార్తీకపురాణం – 5 వ అధ్యాయము | *వనబోజన మహిమ*
 • 0

Karthika Puranam Part 4, Deeparadhana Shatrujith Katha | కార్తీకపురాణం – 4 వ అధ్యాయం *దీపారాధన మహిమ – శతృజిత్ కథ*

Karthika Puranam Part 4, Deeparadhana Shatrujith Katha   Dear All, Karthika Puranam Part 4, Deeparadhana Shatrujith Katha కార్తీకపురాణం - 4 వ అధ్యాయం *దీపారాధన మహిమ* *శతృజిత్ కథ* ఈ విధముగా వశిష్టుడు కార్తీక మాస వ్రతము యొక్క మహిమ వల్ల బ్రహ్మ రాక్షస జన్మ నుండి కూడా విముక్తి నొందెదరని చెప్పుచుండగా జనకుడు *'మహితపస్విత ! తమరు తెలియజేయు ఇతిహాసములు వినిన కొలది తనివి తిరకున్నది. కార్తీక మాసము ముఖ్యమైనవి యేమేమి చేయవలయునో , ఎవరి నుద్దేశించి పూజ చేయవలయునో వివరింపుడు'* అని కోరగా వశిష్టుల వారు యిట్లు చెప్పదొడగిరి. జనకా ! కార్తీక మాసమందు సర్వ సత్కార్యములనూ చేయవచ్చును. దీపారాధన మందు అతి ముఖ్యము దీని వలన మిగుల ఫలము నొంద వచ్చును. సూర్యాస్తమయ మందు , అనగా , సంధ్య చీకటి పడు సమయమున శివకేశవులు సన్నిధినిగాని ప్రాకారంబునందు గాని దీపముంచిన వారు సర్వ పాపములను పోగొట్టుకొని వైకుంట ప్రాప్తి నొందుదురు. కార్తీకమాస మందు హరి హరాదులు సన్నిధిలో ఆవునేతితో గాని , కొబ్బరి నూనెతో గాని , విప్ప నూనెతో గాని , యేది దొరకనప్పుడు అముదముతో గాని దీపము వెలిగించి వుంచవలెను. దీపారాధన యే నూనెతో చేసిననూ మిగుల…
Read more about Karthika Puranam Part 4, Deeparadhana Shatrujith Katha | కార్తీకపురాణం – 4 వ అధ్యాయం *దీపారాధన మహిమ – శతృజిత్ కథ*
 • 0

Karthika Damodara Masam | iiQ8 కార్తీక దామోదర మాసము

Karthika Damodara Masam కార్తీక దామోదర మాసము   Dear All, this is Karthika Damodara Masam. శ్రీమహావిష్ణువుతో సమానమైన దేవుడు, గంగతో సమానమైన తీర్థం, కార్తీకమాసంతో సమానమైన మాసం లేదు. కార్తీక మాసాన్ని దామోదర మాసం శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమైన మాసం. ఈ కార్తీక దామోదర మాసం ఎందుకు కృష్ణుడికి ఇష్టమైనదో .... ఓ రోజు కృష్ణుడు మజ్జిగ చిలుకుతున్న యశోదాదేవి వద్దకు వచ్చి ఆకలేస్తుందని చెప్పాడు. వెంటనే యశోదా దేవి ఆపనిని ఆపి కృష్ణుడికి పాలు ఇస్తుంధీ. తాను వంట గదిలో పొయ్యి వెలిగించి వచ్చిన విషయం గుర్తొచ్చి పాలు తాగే కృష్ణయ్యను కిందకు దింపి తాను వంట గదిలోకి వెళ్తుంది. తనను పాలు తాగనీయకుండా తన పని చూసుకోడానికి వెళ్లిన యశోద పైన కృష్ణుడు కోపగించుకుని అక్కడ ఉన్న వెన్నకుండను పగలకొట్టి ఒక రోలు మీద కూర్చుని తినసాగాడు. బయటకు వచ్చిన యశోదాదేవి తన బిడ్డ కనిపించకపోయేసరికి వెతకగా కృష్ణుడు రోలు మీద కూర్చుని వెన్న తింటూ కనిపించాడు. అప్పుడు యశోదాదేవి కృష్ణుడిని మందలిస్తూ ఒక కర్ర తీసుకుని తన వెంట పరిగెత్తుతూ కృష్ణుడిని పట్టుకుని, అక్కడ ఉన్న రోలుని కృష్ణుడి పొట్టకు ఒక తాడుతో కట్టసాగింది. ఎంత ప్…
Read more about Karthika Damodara Masam | iiQ8 కార్తీక దామోదర మాసము
 • 0

Karthika Puranam Day 3, Karthika Maasa Snanam | కార్తీకపురాణం – 3 వ అధ్యాయము – కార్తీక మాస స్నాన మహిమ

Karthika Puranam Day 3, Karthika Maasa Snanam   Dear All, OM Namah Shivayah! Karthika Puranam Day 3, Karthika Maasa Snanam కార్తీకపురాణం - 3 వ అధ్యాయము *కార్తీక మాస స్నాన మహిమ* *బ్రహ్మ రాక్షసులకు ముక్తి కలుగుట* జనక మహరాజా ! కార్తీక మాసమున యే ఒక్క చిన్న దానము చేసిననూ , అది గొప్ప ప్రభావము గలదై వారికి సకలైశ్వర్యములు కలుగుటయే గాక మరణానంతరము శివ సాన్నిధ్యమును చేరుదురు. కానీ , కొంత మంది ఆస్థిరములైన భోగ భాగ్య ములు విడువలేక , కార్తీక స్నానములు చేయక , అవినీతి పరులై , భ్రష్టులై సంచరించి కడకు క్షుద్ర జన్మలు అనగా కోడి , కుక్క , పిల్లిగా జన్మింతురు.. అధమము కార్తీక మాస శుక్ల పార్ణమి రోజు అయిననూ స్నాన దాన జప తపాదులు చేయక పోవుట వలన ననేక చండాలాది జన్మ లెత్తి కడకు బ్రహ్మరాక్షసిగా పుట్టెదరు. దీనిని గురుంచి నాకు తెలిసిన యితిహాసమొకటి వినిపించెదను. సపరివారముగా శ్రద్దగా ఆలకింపుము. *బ్రహ్మ రాక్షసులకు ముక్తి కలుగుట* ఈ భారత ఖండ మందలి దక్షిణ ప్రాంతమున ఒకానొక గ్రామములో మహా విద్వాంసుడు , తపశాలి , జ్ఞానశాలి , సత్య వ్యాక్య పరిపాలకుడు అగు ' తత్వనిష్టుడు' అను బ్రాహ్మణుడొక డుండెను. ఒక నాడా…
Read more about Karthika Puranam Day 3, Karthika Maasa Snanam | కార్తీకపురాణం – 3 వ అధ్యాయము – కార్తీక మాస స్నాన మహిమ
 • 0

Karthika Puranam 2 Part, Somavara Vratha Mahima | కార్తీకపురాణం-2, వ్రత మహిమ, కుక్క కైలాసానికి వెళ్లుట

Karthika Puranam 2 Part, Somavara Vratha Mahima   Dear All here is the info about Karthika Puranam 2 Part, Somavara Vratha Mahima.   కార్తీకపురాణం - 2 వ అధ్యాయం *సోమవార వ్రత మహిమ* *కుక్క కైలాసానికి వెళ్లుట* వశిష్టుడు జనక మహారాజుతో ఇలా అంటున్నాడు *”జనకా ! ఇంతవరకు నీకు కార్తీక మాసములో చేయాల్సిన కార్యక్రమాలను మాత్రమే చెప్పాను. అయితే… కార్తీక మాసంలో సోమవారాలకు ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ రోజున ప్రత్యేకంగా సోమవార వ్రతం నిర్వహిస్తారు. ఎంతో మహత్తు కలిగిన ఆ సోమవార వ్రత విధానాన్ని , దాని మహత్యాన్ని గురించి చెబతాను. సావధానంగా విను”* అని ఇలా చెప్పసాగాడు. *”కార్తిక మాసములో సోమవారం శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఆ రోజున స్త్రీ గాని , పురుషుడుగాని ఏజాతి వారైనా గాని రోజంతా ఉపవాసముండాలి. నదీస్నానం చేసి , తమ శక్తికొద్దీ దానధర్మాలు చేయాలి. శివుడికి బిల్వపత్రాభిషేకం చేసి , సాయంత్రం నక్షత్రదర్శనం తర్వాత అల్పాహారం తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా నిష్టతో ఉంటూ… ఆ రాత్రంతా జాగరణ చేసి , పురాణ పఠనం చేయాలి. ఉదయం నదీస్నానమాచరించాలి.*నువ్వులను దానం చేయాలి (తిలాదానం). తమ శక్తికొద్దీ పేదలకు …
Read more about Karthika Puranam 2 Part, Somavara Vratha Mahima | కార్తీకపురాణం-2, వ్రత మహిమ, కుక్క కైలాసానికి వెళ్లుట
 • 0

Karthika Puranam 1 Part, Karthika Maasa Vratha Vidhanam | కార్తీకపురాణం -1 వ అధ్యాయం, ర్తీక మాసం మహత్యం, కార్తీక మాస వ్రతవిధానం

Karthika Puranam 1 Part, Karthika Maasa Vratha Vidhanam   Dear All, here Karthika Puranam 1 Part, Karthika Maasa Vratha Vidhanam. కార్తీకపురాణం - 1 వ అధ్యాయం *కార్తీక మాసం మహత్యం* *కార్తీక మాస వ్రతవిధానం* ఒక రోజు నైమిశారణ్యంలో శౌనకాది మహామునులు కలిసి గురుతుల్యులైన సూతమహర్షితో ఇలా కోరారు… *”ఓ మహాత్మా… మీ ద్వారా ఎన్నో పురాణేతిహాసాలను , వేదవేదాంగాల రహస్యాలను గ్రహించాము. కార్తీక మాసం మహత్యాన్ని కూడా వివరించండి. ఆ మాసం పవిత్రత , కార్తీకపురాణ ఫలితాలను కూడా వివరించండి..”* అని కోరారు. శౌనకాది మహామునుల కోరికను మన్నించిన సూతమహర్షి ఇలా అంటున్నాడు… *”ఓ మునిపుంగవులారా… ఒకప్పుడు ఇదే కోరికను త్రిలోకసంచారి అయిన నారదమహాముని బ్రహ్మదేవుడిని కోరాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అతనికి ఈ పురాణ విశేషాలను వివరించారు. అదే సమయంలో లక్ష్మీదేవికి శ్రీ మహావిష్ణువు , పార్వతీదేవికి పరమశివుడు ఈ పురాణాన్ని వివరించారు. అలాంటి పరమ పవిత్రమైన పురాణాన్ని మీకు వివరిస్తాను. ఈ కథను వినడం వల్ల మానవులకు ధర్మార్థాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ఈ పురాణగాథను విన్నంతనే ఇహలోకంలో , పరలోకంలో సకలైశ్వర్యములు పొందగలరు. కాబట్ట…
Read more about Karthika Puranam 1 Part, Karthika Maasa Vratha Vidhanam | కార్తీకపురాణం -1 వ అధ్యాయం, ర్తీక మాసం మహత్యం, కార్తీక మాస వ్రతవిధానం
 • 0

Diwali Govardhan Pooja Importance, iiQ8 info గోవర్ధన్ పూజ పండుగ

Diwali Govardhan Pooja   గోవర్ధన్ పూజ పండుగ శుభాకాంక్షలు. Diwali Govardhan Pooja దీపావళి రెండవ రోజు. శ్రీ కృష్ణుడు ఈ రోజున గిరిరాజ్‌ను పూజించాడు. ఈ రోజు అన్నకూట్ నిర్వహిస్తారు. గోవర్ధనుని తయారు చేసి పూజిస్తారు. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు తన స్నేహితులు మరియు గోరక్షకులతో కలిసి గోవులను మేపుతూ గోవర్ధన్ పర్వత పాదాలకు చేరుకున్నాడు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత, వేలాది మంది గోపికలు 56 (యాభై ఆరు) రకాల ఆహారపదార్థాలను ఉంచి, నృత్యాలు మరియు పాటలు చేస్తూ చాలా ఉత్సాహంగా పండుగ జరుపుకోవడం చూశాడు. బ్రజ్ అంతటా వివిధ రకాల స్వీట్లు మరియు వంటకాలు తయారు చేయబడ్డాయి.   108 Names Of Lord Shiva | Meanings of Lord Shiv Names   ఈ పండుగ ఉద్దేశ్యమేమిటని శ్రీ కృష్ణుడు అడిగినప్పుడు, గోపికలు ఇలా అన్నారు - 'ఈ రోజు ఈ పండుగ ప్రతి ఇంట్లో జరగాలి, ఎందుకంటే ఈ రోజు వృత్రాసురుడిని సంహరించిన మేఘ దేవుడైన దేవరాజ్ ఇంద్రుడు పూజించబడతాడు. వారు సంతోషంగా ఉంటే, బ్రజ్‌లో వర్షాలు కురుస్తాయి, ఆహారం ఉత్పత్తి అవుతుంది, బ్రజ్‌లోని ప్రజలకు ఆహారం లభిస్తుంది, ఆవులకు మేత లభిస్తుంది మరియు జీవనోపాధి సమస్య పరిష్కర…
Read more about Diwali Govardhan Pooja Importance, iiQ8 info గోవర్ధన్ పూజ పండుగ
 • 0

Pushpavathi Niyamalu, Mature function process, అమ్మాయి పుష్పవతి అయిన సమయములో చేయవలసినవి | iiQ8

Pushpavathi Niyamalu Mature function process | అమ్మాయి పుష్పవతి అయిన సమయములో చేయవలసినవి   Dear All here are the detail about Pushpavathi Niyamalu - అమ్మాయి పుష్పవతి అయిన సమయములో చేయవలసినవి.   అమ్మాయి పుష్పవతి అయిన సమయములో చేయవలసినవి :   తూర్పు ముఖం వచ్చునట్లుగా నేలమీద గడ్డిపరడ్డి చి దానిమీద తెలుపు డిజైను దుప్పటి లేక చీర ఐదుగురుముత్తైదుత్తై వులు పట్టుకుని వేయవలెను.   కొందరి ఇంట తెలుపు డిజైను కొత్త చీర సమర్త పెండ్లికూతురుకు కట్టిమొదటి రోజు కూర్చొ నపెట్టుదురు. ఆ ఐదుగురు అక్షింతలు నాలుగు వైపులా, మధ్యలో ఐదుచోట్ల శనగలు, పండ్లు, తాం బూలము, ఎండుకొబ్బరి చిప్ప, చిమ్మిరిముద్ద పెట్టాలి.   పక్కన ఒక చెక్కబొమ్మ పెట్టవలెను. ఆ బొమ్మకు గుడ్డ చుట్టవలెను.   అమ్మాయికాళ్ళకు పసుపు రాసి పారాణి పెట్టాలి.   అమ్మాయికి ఓణీ వేయవలెను.   5పోగుల దారానికి పసుపు రాసి తమలపాకు కట్టి ఒకటి రోలుకి, రోకలికి కటాలి. అమ్మాయికి తాంబూలము ఇవ్వవలెను.   Pushpavathi Niyamalu, Mature function process  

Read more about Pushpavathi Niyamalu, Mature function process, అమ్మాయి పుష్పవతి అయిన సమయములో చేయవలసినవి | iiQ8

 • 0

Veedhi Potu Veedhi Shoola, వీధి పోటు లేదా వీధిశూల, మంచి చేసే వీధి పోట్లు, iiQ8

Veedhi Potu Veedhi Shoola, వీధి పోటు లేదా వీధిశూల, మంచి చేసే వీధి పోట్లు, iiQ8   ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ Veedhi Potu Veedhi Shoola  వాస్తు శాస్త్ర రిత్యా నిర్మించుకున్న ఇంటికి బయట వైపు ఏదైనా వీధి మన గృహమును కానీ ప్రహారీ గోడను కానీ తాకుచున్నచో ఆ వీధిని వీధి పోటు లేదా వీధిశూల అంటారు. ఆ వీధి మన గృహాం దగ్గర గా వచ్చి నిలిచి పోవచ్చు లేదంటే కొన్నిసార్లు అక్కడి నుంచి పక్కకు తిరిగి ముందుకు సాగుతుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీధిలో నడిచే వారి కంటి దృష్టి మన ఇంటి నిర్మాణ స్థలం యొక్క ప్రహరీపై లేదా ఇంటి పై పడటాన్నే వీధి పోటు అంటారు. ఈ వీధి పోట్లు మంచివి మరియు చెడివి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి.   మంచి చేసే వీధి పోట్లు: Veedhi Potu Veedhi Shoola   1.తూర్పు ఈశాన్య వీధి పోటు 2.ఉత్తర ఈశాన్య వీధి పోటు 3.దక్షిణ ఆగ్నేయ వీధి పోటు 4.పడమర వాయువ్య వీధి పోటు   Brihadeeswara Temple is one of the greatest structures ever built | బృహదీశ్వరాలయం ఇంతవరకు నిర్మించిన గొప్ప కట్టడాల్లో ఒకటి       1)తూర్పు ఈశాన్యం వీధి పోటు…
Read more about Veedhi Potu Veedhi Shoola, వీధి పోటు లేదా వీధిశూల, మంచి చేసే వీధి పోట్లు, iiQ8
 • 0

Life history of Ayyappa Swamy | అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర | iiQ8 Devotional

Life history of Ayyappa Swamy | అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర   Dear Readers, In this post we have - Life history of Ayyappa Swamy | అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర !   శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి జన్మవృత్తాంతము క్లుప్తముగా అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా సూక్ష్మ కథతో వ్రాయడము జరిగింది. అమృతము కొరకు దేవతలు రాక్షసులు కలిసి క్షీరసాగారమును, మంధర పర్వతమును కవ్వముగా చేసి వాసుకి అను సర్పమును తాడుగా చేసి మధించు సమయమున ముందుగా ఉద్భవించిన హాలహలమును గాంచి భయబ్రాంతులై అందరూ పరుగులు తీస్తుండగా, అది చూసిన పరమేశ్వరుడు హాలహలమును మ్రింగి ఆ వేడిని తట్టుకోలేక తన కంఠమందు బందించి గరళకంఠుడై వెడలెను. అందులకు సంతోషించిన దేవదానమవులు మరల క్షీరసాగారమును మధించగా అమృతభాండము లభించినది, ఆ అమృతమును గూర్చి దేవదానవులు వాదులాడు కొనుచు యుద్ధమునకు సిద్ధము కాగా, జగన్మాత ఆదేశము మేరకు శ్రీ మహావిష్ణువు అతిలోకసౌందర్యవంతురాలైన జగన్మోహిని అవతారమున ప్రత్యక్షమై రాక్షసులను మాయా మోహంబున బంధించి అమృత భాండమును దేవతల కందించి వెడలుచుండగా, ఆ అతిలోకసుందరి మోహిని రూపలావణ్యమును గాంచిన పరమేశ్వరుడు జగన్మాయలీలలను గ్రహించిన వాడై…
Read more about Life history of Ayyappa Swamy | అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర | iiQ8 Devotional
 • 0

108 Names Of Lord Shiva | Meanings of Lord Shiv Names

108 Names Of Lord Shiva Lord Shiva Names   Shiva (or Siva) is one of the most important gods 108 Names Of Lord Shiva in the Hindu pantheon and, along with Brahma and Vishnu, is considered a member of the holy trinity (trimurti) of Hinduism. A complex character, he may represent goodness, benevolence and serve as the Protector but he also has a darker side as the leader of evil spirits, ghosts and vampires and as the master of thieves, villains and beggars. He is also associated with Time, and particularly as the destroyer of all things.   108 Names Of Lord Shiva   Brihadeeswara Temple is one of the greatest structures ever built | బృహదీశ్వరాలయం ఇంతవరకు నిర్మించిన గొప్ప కట్టడాల్లో ఒకటి   Sl.No Names of Lord Shiva Meaning 1 Om Shivaya Namah Always Pure 2 Om Maheshwaraya Namah Lord Of Gods 3 Om Shambhave Namah One Who Bestows Prosperity 4 Om Pinakine Namah One Who Has A Bow In His Hand 5 Om Shashi…
Read more about 108 Names Of Lord Shiva | Meanings of Lord Shiv Names
 • 0

Importance of 5 Number, 5 Yokka Pramukyatha | 5 యొక్క ప్రాముఖ్యత

Importance of 5 Number, 5 Yokka Pramukyatha   ఈ మెసేజ్ మళ్ళా దొరకదు.. అరుదైన సమాచారం. దీనిని తయారు చేయడానికి ఒక రోజు పట్టింది ఈ తరం పిల్లలకు నేర్పించండి. చదివించండి మరియు మనం కూడా మరోసారి మననం చేసుకుందాం. Importance of 5 Number, 5 Yokka Pramukyatha   పంచభూతాలు : (1) గాలి, (2) నీరు, (3) భూమి,(4) ఆకాశం,(5) అగ్ని. పంచేంద్రియాలు : (1) కన్ను, (2) ముక్కు, (3) చెవి, (4) నాలుక, (5) చర్మం. లలిత కళలు : (1) కవిత్వం, (2) చిత్రలేఖనం, (3) నాట్యం, (4) సంగీతం, (5) శిల్పం. పంచగంగలు : (1) గంగ, (2) కృష్ణ, (3) గోదావరి, (4) కావేరి, (5) తుంగభద్ర. దేవతావృక్షాలు : (1) మందారం, (2) పారిజాతం, (3) కల్పవృక్షం, (4) సంతానం, (5) హరిచందనం. పంచోపచారాలు : (1) స్నానం, (2) పూజ, (3) నైవేద్యం, (4) ప్రదక్షిణం, (5) నమస్కారం. పంచామృతాలు : (1) ఆవుపాలు, (2) పెరుగు, (3) నెయ్యి, (4) చక్కెర, (5) తేనె. పంచలోహాలు : (1) బంగారం, (2) వెండి, (3) రాగి, (4) సీసం, (5) తగరం. పంచారామాలు : (1) అమరావతి, (2) భీమవరం, (3) పాలకొల్లు, (4) సామర్లకోట, (5) ద్రాక్షారామం షడ్రుచులు : (1) తీపి, (2)…
Read more about Importance of 5 Number, 5 Yokka Pramukyatha | 5 యొక్క ప్రాముఖ్యత
 • 0

Brihadeeswara Temple is one of the greatest structures ever built | బృహదీశ్వరాలయం ఇంతవరకు నిర్మించిన గొప్ప కట్టడాల్లో ఒకటి

Brihadeeswara Temple is one of the greatest structures ever built   9 reasons why the Brihadeeswara Temple in Tamil Nadu, is one of the greatest structures ever built. 1. The Mandir is built using the interlock method where no cement, plaster or adhesive was used between the stones. It has survived 1000 years and 6 earthquakes. 2. The Mandir tower at 216 feet was likely the tallest in the world at the time. 3. The other structures built using this method Big Ben and Leaning Tower of Pisa are tilting with time. The Mandir which is far older has zero degree inclination. 4. 130,000 tons of granite was used to build the Mandir which was transported by 3000 elephants from 60 kms away 5. The Mandir was constructed without digging the earth. There was no foundation dug for the Mandir! 6. The Kumbham at the top of the Mandir tower weighs 80 tons and is monolithic. Yes monolithic! Craved from a single stone 7. Several theories exist as to how the 80 ton sto…
Read more about Brihadeeswara Temple is one of the greatest structures ever built | బృహదీశ్వరాలయం ఇంతవరకు నిర్మించిన గొప్ప కట్టడాల్లో ఒకటి
 • 0

Download Bhagavad Gita Telugu pdf | శ్రీమద్ భగవద్గీత | Bhagavad Gita In Telugu PDF free download

Download Bhagavad Gita Telugu pdf   Bhagavad Gita Telugu PDF Bhagavad Gita Telugu PDF: If you are looking for a Bhagavad Gita Telugu PDF then you are in the right place to be. We have provided the PDF in HD format for download at the bottom of This page. Bhagavad Gita Telugu PDF: Image Preview     A Brief About Bhagavad Gita Telugu PDF PDF Name Bhagavad Gita Telugu PDF PDF Categories Devotional Pages 521 Size of PDF 78 MB Language English and Telugu Credit Source https://www.iskcon.org   9 Evidences which prove that Ramayan is not a myth, it is our History Arunachala Giri Pradakshina – * అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేసే విధానం *   భగవద్గీత | Bhagavad Gita PDF Telugu భగవద్గీత | Bhagavad Gita Telugu PDF Download Download PDF of భగవద్గీత | Bhagavad Gita in Telugu from the link available below in the article, Telugu భగవద్గీత | Bhagavad Gita PDF free or read online using the…
Read more about Download Bhagavad Gita Telugu pdf | శ్రీమద్ భగవద్గీత | Bhagavad Gita In Telugu PDF free download
 • 0

10 Reasons why you must visit Kashi, కాశీని సందర్శించడానికి 10 కారణాలు

10 reasons why you must visit Kashi at least once in your Life 1. Shree Kashi Vishwanath Jyotirlinga 2. Ganga Ghats 3. Ganga Aarti 4. Ganga Snan 5. Sankat Mochan Hanuman Mandir Sapta Chiranjeevulu – సప్త చిరంజీవులు | Birthday Celebration శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు పుట్టిన రోజు ఎలా జరుపుకోవాలి? #MotivationalDevotional Barbareekudu, బర్బరీకుడు..! , మహాభారతంలోని ఓ వింత పాత్ర… 6. Boat Ride in Ganga River 7. Kaal Bhairav Mandir 8. Kashi ka Chaat 9. Malaiyo 10. Banarasi Meetha Paan 9 Evidences which prove that Ramayan is not a myth, it is our History Arunachala Giri Pradakshina – * అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేసే విధానం *    మీరు మీ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా కాశీని సందర్శించడానికి 10 కారణాలు 1. శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ్ జ్యోతిర్లింగం 2. గంగా ఘాట్‌లు…
Read more about 10 Reasons why you must visit Kashi, కాశీని సందర్శించడానికి 10 కారణాలు
 • 0

25 things about lord Kartikeya, Hindu should know🦚 | శ్రీ కార్తికేయ జీ గురించి ప్రతి హిందువు తెలుసుకోవలసిన 25 విషయాలు

25 things about lord Kartikeya, Hindu should know🦚 25 things about Sri Kartikeya ji which every Hindu should know🦚 1. He is the god of war and victory. 2. Parents Mahadev and mata Parvati are his parents. 3. Sibling Ganesh ji is the brother of Kartikeya ji. 4. Other Names He is known by various names like Murugan, Shanmukha (Shanmuga), Subhramanian Shadanana, Guha, Senthil, Saravana, Kumaraswamy & Skanda. 5. Weapon Vel (spear) is the shastra of Kartikeya ji. Sapta Chiranjeevulu – సప్త చిరంజీవులు | Birthday Celebration శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు పుట్టిన రోజు ఎలా జరుపుకోవాలి? #MotivationalDevotional 6. Vahan Mayur (peacock) is the vahan of Kartikeya swamy. 7. Mantra ॐ शारवाना-भावाया नम: ज्ञानशक्तिधरा स्कंदा वल्लीईकल्याणा सुंदरा, देवसेना मन: कांता कार्तिकेया नामोस्तुते !! 8. Festival One of two major festival dedicated to the worship of sri Kartikeya is Thaipusam. It is bel…
Read more about 25 things about lord Kartikeya, Hindu should know🦚 | శ్రీ కార్తికేయ జీ గురించి ప్రతి హిందువు తెలుసుకోవలసిన 25 విషయాలు
 • 0