Arunachala Giri Pradakshina – అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేసే విధానం | iiQ8

Arunachala Giri Pradakshina

 

* అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేసే విధానం *

 

Dear All here are the details about Arunachala Giri Pradakshina .

 

1) ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు కానీ / చేశాక కానీ – కోరిక కోరు కోకూడదు

2) శివుడికి తెలుసు మనకు ఎప్పుడు ఏం ఇవ్వాలి అని

3) శివుడు మనకు కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలని అనుకుంటాడు – మనం లక్ష అడిగితే లాభం ఉండదు

4) 365 రోజులు – 24×7 ఎప్పుడైనా గిరి ప్రదక్షిణ చేయవచ్చు.

5) పౌర్ణమి రోజున చేస్తే ఎక్కువ పుణ్యం అని ఉండదు.

 

Arunachalam Mahimalu – మహిమాన్విత చలం | అరుణాచల కొండ ప్రదక్షిణ ఫలితాలు | ఏ రోజు – ఏమి ఫలితం?

 

6) గిరి ప్రదక్షిణ మౌనంగా /భక్తి పాటలు పాడుతూ/ భజన చేస్తూ /భక్తి కీర్తనలు పాడుతూ చేయవచ్చు

7) గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు – రాజకీయాలు /సినిమా ముచ్చట్లు /ఇతర ముచ్చట్లు పెడుతూ చేయవద్దు

8) మనం తిరిగేది – ఏదో ఒక కొండ చుట్టూ కాదు .. సాక్ష్యాత్తు పరమ శివుడి చుట్టూ

9) కనుక గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు మర్రి చెట్టు కింద ధ్యానంలో ఉన్న దక్షిణామూర్తిని(శివుడిని) మనసులో పెట్టుకోవాలి . Arunachala Giri Pradakshina

10) గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడూ రోడ్డుకు ఎడమ వైపు మాత్రమే నడవాలి

11) కుడి వైపు దేవతలు /సిద్ధ పురుషులు /మహా మహా యోగులు ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు

12) వారికి మనం అడ్డుగా నడవకూడదు

13) మనం గిరి ప్రదక్షిణ ఎక్కడ మొదలు పెడితే – అక్కడే పూర్తి చేయాలి

14) గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు – దారిలో కనిపించే వారికి ఏదో కొంత దానం చేస్తూ ఉండాలి

15) దారిలో శునకాలు /కోతులు కనబడితే వాటికి బిస్కట్లు /పండ్లు పెడుతూ ఉండాలి.

 

Sapta Chiranjeevulu – సప్త చిరంజీవులు | Birthday Celebration శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు పుట్టిన రోజు ఎలా జరుపుకోవాలి? #MotivationalDevotional


Barbareekudu, బర్బరీకుడు..! , మహాభారతంలోని ఓ వింత పాత్ర…

Find everything you need.

Arunachala Giri Pradakshina

Search Product, Service, Properties and items on a single site ShareMeBook.


Be Careful with FAKE Website of TTD | Tirumala Tirupati Devasthanam Original Website | తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల పేరుతో గల మరో నకిలీ వెబ్సైట్

అరుణాచలం కొత్తగాత్త వెళ్లేవారికి సూచనలు | గిరి ప్ర దక్షిణ ఎలా చేయాలి? ఎక్క డ నుం డి మొదలు పెట్టాలి? స్ప ర్శ దర్శ నాలు ప్ర తి రోజు ఉదయం 7 గం టలకు , మధ్యా హ్నం | అరుణాచలం కొత్తగాత్త వెళ్లేవారికిసూచనలు | గిరి ప్రదక్షిణ ఎలా చేయాలి? ఎక్కడ నుండిమొదలు పెట్టాలి? Basic Girivalam Rules – Girivalam Tiruvannamalai

Arunachala Giri Pradakshina

 

అరుణాచలం కొత్తగాత్త వెళ్లేవారికి నా అనుభవంలోని కొన్ని విషయాలు చెబుతాను …తెలుసుకోం డి

1. అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ చేసే వారు ఎక్కడ నుంచిమొదలు పెడతారు అక్కడికి చేరుకోవడంతో నే గిరిప్రదక్షిణ పూర్తి అవుతుంది. రాజగోపురం దగ్గరిగ్గ నుంచి నడకమొదలు పెట్టి తిరిగి అక్కడికి చేరుకోవడం ఈ ప్రదర్శన పూర్తి అవుతుంది అని భావించకండి .
మీరు ఎక్కడినుంచి గిరి ప్రదక్షిణమొదలు పెట్టినట్టి కచ్చితంగా అక్కడ ఒక వినాయకుని గుడి అయినా ఉంటుంది . అక్కడ స్వా మికి నమస్కరించిమొదలుపెట్టవట్ట చ్చు.

2. గిరిప్రదక్షిణ అనేది కచ్చితంగా ఎడమవైపునమాత్రమే చేయాలి ” కుడివైపున కరుణగిరి కి దగ్గరగ్గ లో ఉండే కుడిమార్గం లో సూక్ష్మరూపంలోయోగులు ‘ సిద్ధులు ‘ దేవతలు ప్రదక్షిణలు చేస్తారట . అందువలన కుడివైపున ప్రదక్షిణ చేయరాదు .

3. ఆరుణాచలం వెళ్లే ప్రతి వారు కచ్చితంగా పది రూపాయల నోట్లు వీలైనంత ఎక్కువ తీసుకుని వెళ్ళం డి . ఎందుకంటే ప్రతి ఆలయంలో పది రూపాయలు దక్షిణగా వేసిన ప్రతి భక్తునికి విభూది ప్యాకెట్ లు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు .

4 . దర్శనానికి గిరిప్రదక్షిణ కి వెళ్లేటళ్లే ప్పుడు రెండు చిన్న చిన్న డబ్బాలను తీసుకుని వెళ్ళం డి . ప్రతి ఆలయంలో ఇచ్చే విభూది ఆ చిన్న డబ్బాలలో తీసుకోవచ్చు .

5. ఎముకలు అరిగి పోయిన వారుయమ లింగం దగ్గరగ్గ ఇచ్చే విభూతి ఔషధంగా తీసుకుంటే దాని ఫలితం అమోఘం అని చెబుతారు .

6. నైఋతి లింగం దగ్గరగ్గ మంత్ర సాధన చేసుకునేవారు కచ్చితంగా అక్కడ జపం చేసుకుంటే వెయ్యి రెట్లు ఫలితం ఉంటుంది ‘ ఏ మంత్రములేనివారు పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపించుకోవచ్చు .

7. ప్రదక్షిణమొదలుపెట్టేముందు గాని ‘ మధ్యలో గాని ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుని మొదలు పెట్టవట్ట ద్దు ” భుక్తాయాసం వలన అడుగులుముందుకు పడవు . ఖాళీ కడుపుతో చేసే గిరిప్రదక్షణ వేగవంతంగా ఉంటుంది .

8. సమూహంగా గిరి ప్రదక్షిణ చేసే కంటే ఏకాంతంగా చేసే గిరిప్రదక్షణ చాలా ప్రశాంతంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది . నా స్వా నుభవం .

9. గిరి ప్రదక్షిణ చేసే సందర్భం లో ఎక్కువసార్లు కూర్చో వడం వలన నరాలు పట్టి నడక వేగం తగ్గిపోగ్గి తుంది ‘ మాక్సిమం కూర్చో కుండా నిలబడి గానీ ‘ తప్పనిసరి పరిస్థితుస్థి ల్లో బెంచీపై పడుకోం డి ” కూర్చో వడం అన్న చాలా ఇబ్బం దులు ఉంటాయి.

10 . కరోనా అనంతరం కొబ్బరికాయలు పట్టుకొని దర్శనానికి వెళ్లే వారు ‘ అరుణాచలేశ్వరుని దర్శనం అనంతరం బయటకు వచ్చిన తర్వా త ఎడమవైపు కార్న ర్లో స్వా మి వారి ఉత్సవ విగ్రహాలు ఉంటాయి. అక్కడ మీరు ఇచ్చిన కొబ్బ రికాయలు కొట్టి గోత్ర నామాలు చదివి విభూతి ప్రసాదంగా ఇస్తారు . లేకపోతే అక్కడ ఖచ్చితంగా మీ గోత్రనామాలు చదవరు.

11. ఆలయప్రాంగణంలోకి మనం అడుగుపెట్టినట్టి తర్వా త ఎడమవైపున సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వా మి ఆలయం ఉంటుంది . కచ్చితంగా దర్శనం చేసుకోం డి .

12. కొం చెం ముందుకు వెళ్ళి న తర్వా త పెద్దపెద్ద ద్ద పిల్లర్లల్ల తోర్ల అతి పెద్ద మండపం ఉంటుంది ‘ ఆ మండపంపై కి వెళ్లి కొం చెం ముందుకు వెళితే పాతాళ లింగం ఉంటుంది . రమణ మహర్షి వారు అక్కడే తపస్సు చేసారు .

13.రాజ గోపురానికి కుడివైపున అనుకొని ఒక పెద్ద స్టేజ్స్టే లాగా ఉంటుంది . అది అరుణాచలేశ్వరుడి ఆస్థాన ఏనుగు బృందావనం .

14 ‘ ఉత్తరంత్త వైపు ఉండే ప్రధాన గోపురం నుంచి ఒకసారి వెళ్లి రావాలని శాస్త్రం ‘ అది ఇది మహా భక్తురాలైన అమ్మాణి అమ్మన్ అని ఆవిడ కట్టిం చిన గోపురం .

15. రెండవ ప్రాకారానికి ఎడమవైపున అతిపెద్ద కాలభైరవుని విగ్రహం గల ఆలయం ఉంటుంది .తప్పకుండా దర్శనం చేసుకోం డి .

16 ‘ అదే ప్రాంగణంలో కుడివైపునమారేడు చెట్టు ఉంది దాని క్రింద రాతితో చెక్కిన అతి పెద్ద త్రిశూలం ఉంటుంది . అద్భుతః

Arunachala Giri Pradakshina

 

17. అమ్మవారి ఆలయంలో కూడా పది రూపాయల దక్షిణగా వేస్తే అమ్మవారి కుంకుమ ప్రసాదం ఇస్తారు .

18 ‘ అగ్ని లింగానికి ‘ రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి మధ్యలో దక్షిణామూర్తి ఆలయం ఉంటుంది . చాలా పెద్ద విగ్రహం ‘ అత్యం త శక్తివంక్తి తమైన విగ్రహం ‘ అరుణాచల శివుడిని దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా కొలుస్తారు . ఒకవేళ మీరు గురువారం రోజున అక్కడ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీపం వెలిగించండి . రూపాయలకు శెనగల దండ అమ్ముతారు . మీ ఇంట్లో ఎంతమంది కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే శెనగల దండలను స్వా మివారికి సమర్పిం చండి . అది స్వా మి వారి మీద వేస్తారు .

19. శివసన్నిధి రోడ్ లో కొం చెం ముందుకు వెళ్లి కుడివైపు తిరిగితే రామ్సూరత్ బాబా ఆశ్రమం ఉంటుంది ‘ చాలా చాలా బాగుంటుంది . ఎంత ప్రశాంతంగా అంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది . రమణ మహర్షి వారి ఆశ్రమంలో కి వలె ఇక్కడ కూడా చాలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి.
ఇక్కడ ఉదయం టిఫిన్ ‘ మధ్యా హ్నం భోజనం ఉచితంగా పెడతారు . విదేశీయులు కూడా సామాన్యులతో పాటు లైన్ లో ఉండి ప్రసాదం స్వీకరిస్తారు . ఒకసారి అక్కడి ప్రసాదం స్వీకరించండి

20 . ఈ రామ్సూరత్ బాబా ఆశ్రమం లోనే… అవధూత.. శ్రీ తోప్పి అమ్మాల్… వారు వుంటారు…

దర్శనం చేసుకొని తరించండి… Arunachala Giri Pradakshina
ధన్యవాదములు తో… మీ… అరుణాచల శివ.. Arunachala Giri Pradakshina


Veedhi Potu Veedhi Shoola, వీధి పోటు లేదా వీధిశూల, మంచి చేసే వీధి పోట్లు, iiQ8

Arunachala Giri Pradakshina


Life history of Ayyappa Swamy | అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర | iiQ8 Devotional

Spread iiQ8