Philippine Embassy Q8, Appointments for Non-Passport Services, iiQ8

Kuwait City, 2nd October 2020:

Philippine Embassy Q8, Appointments for Non-Passport Services, iiQ8


[BABALA: Ang mga pupunta ng Setmore para kumuha ng appointment para sa passport application at renewal ay HINDI TATANGGAPIN SA EMBAHADA.]

PABATID: May mga appointment slot na para sa mga serbisyo tulad ng Authentication, Notarial (Special Power of Attorney), at Civil Registration (Report of Birth, Report of Marriage) para sa petsang 4-8 Oktubre 2020. Para sa mga requirement sa aming mga non-passport service: http://bit.ly/KuwaitPEConsularServices

Para sa mga may non-passport appointment nitong 30 Setyembre at 1 Oktubre 2020 na apektado ng pagsasara ng Embahada, pakihintay ngayong weekend sa aming Facebook page ang ilalabas na listahan ng inyong bagong iskedyul.

[WARNING: Those who are going to Setmore to take appointments for passport application and renewal WILL NOT BE ACCEPTED IN EMBASSMENT.]

PARTY: Appointments slot for services like Authentication, Notarial (Special Power of Attorney), and Civil Registration (Report of Birth, Report of Marriage) for date 4-8 October 2020. For requirements for our non-passport services: http://bit.ly/KuwaitPEConsularServices

For those who have non-passport appointments on 30 September and 1 October 2020 affected by the Embassy closure, please wait this weekend on our Facebook page the listing of your new schedule will be released.

Visit the Embassy’s #COVID19 webpage: http://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19


Image may contain: text that says "NOW AVAILABLE APPOINTMENT SLOTS FOR NON-PASSPORT SERVICES (AUTHENTICATION, NOTARIALS, CIVIL REGISTRATION) Dates with available non-passport appointment slots: October 202 Visit http://kuwaitpe. http:/ setmore.com to secure an appointment for non-passport services. loy Confirmed applicants who do not show up will have to secure new online appointment. Those who will an appointme OCTOBER 2020 ADVISORY PHILIPPINE EMBASSY IN KUWAIT kuwaitpe. dfa. gov.ph #NewNormal #SafeReopening f /PHinKuwait"


iiQ8 News

Spread iiQ8