Shivodayam Sri Samba Shiva!, శివోదయం…!

Shivodayam Sri  Samba Shiva శివోదయం...! శ్రీ సాంబ సదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం ...  ఈ స్తోత్రం ఎవరు రాసారో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే..  అ నుండి క్ష వరకు ఉన్న అక్షరాలతో పాదం ప్రారంభం కావడం. మీ అందరి కోసం....! సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || అద్భుత విగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ ||సాంబ|| ఆనందామృత ఆశ్రిత రక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ ||సాంబ|| ఇందు కళాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ ||సాంబ|| ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవ సేవిత కీర్తి శివ ||సాంబ|| ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ నరకవినాశ నటేశ శివ ||సాంబ|| ఊర్జిత దానవనాశ పరాత్పర ఆర్జిత పాపవినాశ శివ ||సాంబ|| ఋగ్వేదశ్రుతి మౌళి విభూషణ రవి చంద్రాగ్ని త్రినేత్ర శివ ||సాంబ|| ౠపనామాది ప్రపంచ విలక్షణ తాపనివారణ తత్వ శివ ||సాంబ|| ళుల్లిస్వరూప సహస్ర కరోత్తమ వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||సాంబ|| (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Help Line Number for Sabarimalai in Kerala, iiQ8 info, Shabari Malai Cus…
Read more about Shivodayam Sri Samba Shiva!, శివోదయం…!
 • 0

Why give Rice to Crows?, కాకులకు అన్నం పెట్టడం ఎందుకు..?

కాకులకు అన్నం పెట్టడం ఎందుకు..?  Why give Rice to Crows?   కాకులను పితృదేవతలుగా భావించి అన్నం పెట్టే పద్ధతిని ఇప్పటికీ పాటిస్తూనే వున్నాం.    జ్యోతిష్యాన్ని బట్టి నవగ్రహాలకు వాహనాలున్నాయి. దీనిప్రకారం శని భగవానునికి కాకి వాహనంగా పరిగణిస్తారు.      సాధారణంగా ఏదైనా నోములు, వ్రతాలు ఆచరిస్తే ... నైవేద్యానికి తయారు చేసిన ఆహారంలో కాస్త దానం చేయడం ద్వారానో, కాకులకు పెట్టడం ద్వారా ఆ వ్రతం పరిపూర్ణమైందని భావించాలి. వ్రతాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ దానం చేయడం, నోరులేని జీవాలకు పెట్టడం చేయాలి.   కాకి అనేది శనిభగవానుని అనుగ్రహం పొందింది. అందుచేత కాకి అన్నం పెడితే అది శనిభగవానునికే దానం చేసినట్లవుతుందని విశ్వాసం. ఇతర పక్షుల కంటే పిలిచిన వెంటనే వచ్చే కాకికి అన్నం పెట్టడం ఇప్పటికీ మనోళ్లు మరిచిపోలేదు. ఇంకా పితృదేవతలు కాకుల రూపంలో మనతో ఉంటారని, అందుకే వారు మరణించిన తిథులు, అమావాస్య రోజుల్లో అన్నం పెట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తుందని నమ్మకం. Moles Results in Telugu, Puttu Machalu Phalithalu, పుట్టుమచ్చలు – ఫలితాలు, About Moles for men and w…
Read more about Why give Rice to Crows?, కాకులకు అన్నం పెట్టడం ఎందుకు..?
 • 0

Vishnu vu ki Priyam, విష్ణువుకి ప్రియం ధనుర్మాసం, సంక్రాంతి నెల ఆరంభం …!

vishnu vu ki priyam విష్ణువుకి ప్రియం ధనుర్మాసం .సంక్రాంతి నెల ఆరంభం ...!   భక్త వత్సలుడైన ఆ శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది    devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed "ధనుర్మాసము" . Moles Results in Telugu, Puttu Machalu Phalithalu, పుట్టుమచ్చలు – ఫలితాలు, About Moles for men and women (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ఈమాసములో ఆ స్వామిని ఉద్దేశించి చేసే చిన్నపాటి పూజాది క్రతువైనా అక్షయ , అమోఘ సత్పలితాలను ప్రసాదిస్తుంది . ఈ మాస దివ్య ప్రభావము వల్లే గోదాదేవి సాక్షాత్ ఆ శ్రీ రంగనాయకుని పరిణయ మాడిందనేవిషయం మనకుపురాణాల ద్వారా తెలుస్తుంది . ఆమె " తిరుప్పావై పాసురాలు" జగద్విక్యాతి నార్జించాయి .దీనిలో తిరు అంటే మంగళ కరమైన అని ,పావై అంటే మేలుకొలుపు అనే అర్ధం వస్తుంద…
Read more about Vishnu vu ki Priyam, విష్ణువుకి ప్రియం ధనుర్మాసం, సంక్రాంతి నెల ఆరంభం …!
 • 0

SAP BASIS Syllabus | iiQ8 Education

SAP BASIS - Syllabus  ___________________________________________________   What is Bitlocker FAQ | iiQ8 info Introduction to Basis   1.            Introduction to Basis 2.            Guide to Install SAP GUI aka FrontEnd 3.            What is SAP Instance And SID 4.            Learning Sap Architecture How to Activate New ATM Card, Gulf Bank Kuwait Bank Card Activation   Clients   5.            What is Client ? How to Create a New Client in SAP 6.            All About Client Copy – Local,Remote, Import/Export 7.            How To Delete a Client   User Authorization   8.            How to Create a User 9.            How to Lock/Unlock a User 10.          How to Limit Logon Attempts? 11.          How to set Password Restrictions   Background Jobs   12.          Background Job Processing 13.          How to De-schedule a background job 14.          How to Monitor a Background Job 15.          How to Delete a Background Job   Transpor…
Read more about SAP BASIS Syllabus | iiQ8 Education
 • 0

SAP BASIS Introduction

Basis introduction What is SAP? Why do we need ERP?   Basis is a set of middleware programs and tools from SAP, the German company whose comprehensive R/3 product is used to help manage large corporations. SAP provides the underlying base (thus the name) that enables applications (such as FI, CO, and SD, for example) to be interoperable and portable across operating systems and database products. What is SAP? Why do we need ERP?     R/3 Basis includes client/server architecture and configuration, a relational database management system (RDBMS), and a graphical user interface (GUI). In addition to the interface between system elements, Basis components include a development environment for R/3 applications, and a data dictionary, as well as user and system administration and monitoring tools.    R/3   R/3 is the comprehensive set of integrated business applications from SAP, the German company that states it is the market and technology leader …
Read more about SAP BASIS Introduction
 • 0

Multiplexing techniques

12. Describe the Multiplexing techniques for digital signal transmission.     Multiplexing is a technology to transfer digital or analog data in daily use devices like telephone and television. Here, we discuss the various multiplexing technologies used for data transmission. Multiplexing is a method of combining multiple analog massage signals or digital data streams into one signal. The objective of this technology is to share an expensive medium for transmitting multiple signals. Actually, the low-level communication signals are divided into high-level logical channels using this technology. Furthermore, each channel is then used for transmitting one message signal or data stream.   Time Division   The time division multiplexing technology uses a multiplexor to collect and store incoming signals from the slow lines connected to it by distributing a time slot on the fast link to each in turn. The message signals are sent one after another. They are then …
Read more about Multiplexing techniques
 • 0

Discuss the significance of DNS

9. Discuss the significance of DNS.   The DNS translates Internet domain and host names to IP addresses. DNS automatically converts the names we type in our Web browser address bar to the IP addresses of Web servers hosting those sites.   DNS implements a distributed database to store this name and address information for all public hosts on the Internet. DNS assumes IP addresses do not change (are statically assigned rather than dynamically assigned).   The DNS database resides on a hierarchy of special database servers. When clients like Web browsers issue requests involving Internet host names, a piece of software called the DNS resolver (usually built into the network operating system) first contacts a DNS server to determine the server's IP address. If the DNS server does not contain the needed mapping, it will in turn forward the request to a different DNS server at the next higher level in the hierarchy. After potentially several forwarding and delegation messages …
Read more about Discuss the significance of DNS
 • 0

Explain about voice over IP

10. Explain about voice over IP.   VoIP stands for Voice over Internet Protocol.  VoIP is a technology that allows telephone calls to be made over computer networks like the Internet. VoIP converts analog voice signals into digital data packets and supports real-time, two-way transmission of conversations using Internet Protocol (IP). VoIP calls can be made on the Internet using a VoIP service provider and standard computer audio systems. Alternatively, some service providers support VoIP through ordinary telephones that use special adapters to connect to a home computer network. Many VoIP implementations are based on the H.323 technology standard.     VoIP offers a substantial cost savings over traditional long distance telephone calls. The main disadvantage of VoIP is a greater potential for dropped calls and degraded voice quality when the underlying network links are under heavy load. SAP Client Copy – Local, Remote & Import / export What is…
Read more about Explain about voice over IP
 • 0

Explain about OSI reference model

Explain about OSI reference model.   11. Explain about OSI reference model.  Also describe other network models. SAP Architecture The OSI, or Open System Interconnection, model defines a networking framework to implement protocols in seven layers. Control is passed from one layer to the next, starting at the application layer in one station, and proceeding to the bottom layer, over the channel to the next station and back up the hierarchy. The OSI model takes the task of internetworking and divides that up into what is referred to as a vertical stack that consists of the following layers: What is SAP R3 Architecture ? Physical (Layer 1) This layer conveys the bit stream - electrical impulse, light or radio signal -- through the network at the electrical and mechanical level. It provides the hardware means of sending and receiving data on a carrier, including defining cables, cards and physical aspects. Fast Ethernet, RS232, and ATM are protocols with ph…
Read more about Explain about OSI reference model
 • 0

Discuss the features of cellular telephone

Discuss the features of cellular telephone.   Accessories — Manufacturers offer a number of accessories that can make phones even more convenient to use, such as hands-free options (headsets, ear buds, bluetooth hands free devices), extra batteries, and portable charging adapters.     SAP Client Copy – Local, Remote & Import / export What is SAP Landscape? Battery Type — NiMH (nickel-metal hydride) and Li-ion (lithium ion) are the two primary types of mobile phone batteries. Li-ion is longer-lasting and lighter, but more expensive. Phones use more battery life during calls than when they are turned on but not in use.   Bluetooth — This wireless communications technology links compatible mobile phones, personal computers, PDAs, hands free devices, and other devices across short ranges. To ensure compatability with current devices, look for bluetooth version 2.0.   Caller ID — A feature that displays the name and/or number of the calling party on the p…
Read more about Discuss the features of cellular telephone
 • 0

What is meant by FRAME Relay ?

5. What is meant by frame relay?   Frame relay is a data link network protocol designed to transfer data on Wide Area Networks (WANs). Frame relay works over fiber optic or ISDN lines. The protocol offers low latency and to reduce overhead, does perform any error correction, which is instead handled by other components of the network. Frame relay has traditionally provided a cost-effective way for telecommunications companies to transmit data over long distances. Frame relay has decreased in popularity as companies are gradually migrating their deployments to Internet Protocol (IP) based solutions.   SAP Client Copy – Local, Remote & Import / export 6. Discuss about multicast routing. What is SAP Landscape? What is SAP R3 Architecture ? SAP Architecture SAP System Administration Transactions – 1
Read more about What is meant by FRAME Relay ?
 • 0

Explain about congestion control

7. Explain about congestion control.   Congestion is an important issue that can arise in packet switched network. Congestion is a situation in Communication Networks in which too many packets are present in a part of the subnet, performance degrades. Congestion in a network may occur when the load on the network (i.e. the number of packets sent to the network) is greater than the capacity of the network (i.e. the number of packets a network can handle.)     SAP Client Copy – Local, Remote & Import / export SAP System Administration Transactions – 1 In other words when too much traffic is offered, congestion sets in and performance degrades sharply.   What is SAP Landscape? What is SAP R3 Architecture ? SAP Architecture
Read more about Explain about congestion control
 • 0

Discuss about Application layer security

8. Discuss about Application layer security.   Application Layer Security :   Application layer security refers to methods of protecting Web applications at the application layer (layer 7 of the seven-layer OSI model) from malicious attacks that may expose private information. Security is applied to the application layer specifically to protect against unauthorized access and attacks. SAP System Administration Transactions – 1   SAP Client Copy – Local, Remote & Import / export Application Security Manager provides proactive application-layer protection by understanding and analyzing a user's interaction with the application firewall. Application Security Manager is automatically configured to allow only authorized application transactions, protecting networks and critical data from application attacks including hacking, cross-site scripting, and parameter tampering. Capabilities such as packet inspection and behavior analysis protect against mal…
Read more about Discuss about Application layer security
 • 0

SOFTWARE ENGINEERING

MCA 203 – SOFTWARE ENGINEERING   PART – A   1. Describe the generic view of process.   The physical layer, the lowest layer of the OSI model, is concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit stream over a physical medium. It describes the electrical / 2. Describe the importance of customer communication.   3. Explain the system engineering hierarchy.   4. Explain about product engineering.   5. What is meant by data modeling?   6. Describe the design hierarchy of software engineering.   7. Describe the fundamentals of software engineering.   8. Discuss about component level testing.   9. Explain the concepts of quality management.   10. List the advantages of re-engineering. PART – B   11. Describe the spinal model and list its merits and limitations.   12. Discuss about agile process model.  Also list its merits over other process models.   SAP Client Copy – Local, Remote &…
Read more about SOFTWARE ENGINEERING
 • 0

Explain about TDM

Explain about TDM.     Time Division Multiplexing processes information of different transmitters successively in defined time segments for transmission over one channel. Time Division Multiplexing is differentiated in synchronous and asynchronous multiplexing.   Asynchronous Time Division Multiplexing   Single data streams are classified in variable time segments and subsequently transmitted using the asynchronous time division multiplexing procedure. Thereby transmission occurs in no definite order. Each time segment receives a channel information number to separate them again in the demultiplexer procedure.   Synchronous Time Division Multiplexing   Using the synchronous method, single data streams are classified in defined time segments for subsequent transmission in predetermined order.     Using this TDM procedure for example 8 x Gigabit Ethernet applications can be multiplexed to one 10 Gigabit signal. In the following this independent 10 Gigabi…
Read more about Explain about TDM
 • 0

Explain about TDM

Explain about TDM.     Time Division Multiplexing processes information of different transmitters successively in defined time segments for transmission over one channel. Time Division Multiplexing is differentiated in synchronous and asynchronous multiplexing.     Asynchronous Time Division Multiplexing   Single data streams are classified in variable time segments and subsequently transmitted using the asynchronous time division multiplexing procedure. Thereby transmission occurs in no definite order. Each time segment receives a channel information number to separate them again in the demultiplexer procedure.   Synchronous Time Division Multiplexing   Using the synchronous method, single data streams are classified in defined time segments for subsequent transmission in predetermined order.     Using this TDM procedure for example 8 x Gigabit Ethernet applications can be multiplexed to one 10 Gigabit signal. In the following this independent 10 Gigabit s…
Read more about Explain about TDM
 • 0

Discuss about SONET

Discuss about SONET   Synchronous optical networking (SONET) is a standardized digital communication protocol that is used to transmit a large volume of data over relatively long distances using a fiber optic medium. With SONET, multiple digital data streams are transferred at the same time over optical fiber using LEDs and laser beams.   SONET is a product of the American National Standards Institute (ANSI).   SONET is not that different from other technologies, but hardware was manufactured to provide better configuration and reliable services to its users. SONET may use a re-generator for long haul distances. This device boosts signals that have already traveled for a long distance. Signals are transmitted into electrical signals and then re-generated into high-power signals. Add drop multiplexers (ADMs) are also common parts of SONET. ADMs are designed to fully support the network architecture of SONET. SONET supports multiple data streams at the same time. It was de…
Read more about Discuss about SONET
 • 0

Describe the importance of the physical layer

Describe the importance of the physical layer.   The physical layer, the lowest layer of the OSI model, is concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit stream over a physical medium. It describes the electrical / optical, mechanical, and functional interfaces to the physical medium, and carries the signals for all of the higher layers. It provides:   Data encoding: modifies the simple digital signal pattern (1s and 0s) used by the PC to better accommodate the characteristics of the physical medium, and to aid in bit and frame synchronization. It determines:   What signal state represents a binary 1   How the receiving station knows when a "bit-time" starts How the receiving station delimits a frame Physical medium attachment, accommodating various possibilities in the medium.   Transmission technique: determines whether the encoded bits will be transmitted by baseband (digital) or broadband (analog) signaling.     Physical medium…
Read more about Describe the importance of the physical layer
 • 0

Discuss about SONET

Discuss about SONET   Synchronous optical networking (SONET) is a standardized digital communication protocol that is used to transmit a large volume of data over relatively long distances using a fiber optic medium. With SONET, multiple digital data streams are transferred at the same time over optical fiber using LEDs and laser beams. SONET is a product of the American National Standards Institute (ANSI).   SONET is not that different from other technologies, but hardware was manufactured to provide better configuration and reliable services to its users. SONET may use a re-generator for long haul distances. This device boosts signals that have already traveled for a long distance. Signals are transmitted into electrical signals and then re-generated into high-power signals. Add drop multiplexers (ADMs) are also common parts of SONET. ADMs are designed to fully support the network architecture of SONET. SONET supports multiple data streams at the same time. It…
Read more about Discuss about SONET
 • 0

Explain any three aggregate functions with examples

Explain any three aggregate functions with examples.   Aggregate Functions are keywords in SQL used to manipulate values within columns for output purposes. A function is a command always used in conjunction with a column name or expression. There are several types of functions in SQL.  An aggregate function is used to provide summarization information for an SQL statement, such as counts, totals, and averages.   MIN      - returns the smallest value in a given column   MAX     - returns the largest value in a given column   SUM    - returns the sum of the numeric values in a given column   AVG     - returns the average value of a given column   COUNT- returns the total number of values in a given column   COUNT(*) - returns the number of rows in a table   SQL Aggregate Functions: SQL Aggregate Functions operate on complete sets of data and return a single result. PointBase supports five Aggregate Functions: AVG, COUNT, MAX, MIN, and SUM.   AVG The AVG Funct…
Read more about Explain any three aggregate functions with examples
 • 0

Explain embedded SQL

Explain embedded SQL.   Embedded SQL is a method of inserting inline SQL statements or queries into the code of a programming language, which is known as a host language.    Because the host language cannot parse SQL, the inserted SQL is parsed by an embedded SQL preprocessor.   Embedded SQL is a robust and convenient method of combining the computing power of a programming language with SQL's specialized data management and manipulation capabilities.  
Read more about Explain embedded SQL
 • 0