కలెక్టరు – పేదరికం – IAS Collector – Poor Story – Telugu Story

Educational Story for Kids
కలెక్టరు – పేదరికం  – IAS Collector – Poor Story 

 

అది ఒక మారుమూల గ్రామం. అక్కడ నుండి పట్నం వెళ్ళాలంటే ఎన్ని రోజులైనా కాలి నడకన పోవల్సిందే మరి!

అలాంటి మారుమూల గ్రామంలో ఉండేవాడు అంజి. చిన్నతనం లోనే అతని తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. అప్పటినుండీ తినటానికి తిండి లేక, బ్రతుకు బండిని తోసుకు పోలేక అతను నానా కష్టాలు పడ్డాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అతనికి పవన్ అనే పిల్లవాడు పరిచయం అయ్యాడు.

పవన్ వాళ్ళ నాన్న ఆ ఊరిలోకెల్లా ధనవంతుడు. అయినా పవన్‌కు రవంతైనా గర్వం ఉండేది కాదు. అంతేకాక అతనిది చాలా జాలిగుండె కూడా. పవన్ కు అంజిని చూస్తే జాలి అనిపించింది. అంజి వేసుకునేందుకు బట్టలు, తినేందుకు ఆహారం, స్కూలు ఫీజులకు డబ్బులు- ఇవన్నీ ఇచ్చి ఆదుకున్నాడు. పవన్ వాళ్ళ అమ్మ-నాన్న కూడా దీనికి అడ్డుచెప్పలేదు. పవన్ చేసే మంచి పనులను వాళ్ళూ ప్రోత్సహించేవాళ్లు.


Best friends Telugu lo stories kathalu Ramu –  Somu , రాము – సోము

కలెక్టరు - పేదరికం - IAS Collector - Poor Story - Telugu Story 1

ఒకసారి కనీస అవసరాలు తీరాక, అంజి తప్పుదారులు తొక్కటం మొదలు పెట్టాడు. చెడు స్నేహాలు మొదలయ్యాయి. క్రమంగా దొంగతనం కూడా అలవడింది. అది పవన్‌కు నచ్చలేదు. దాంతో వాళ్ళిద్దరికీ పోట్లాటలు మొదలయ్యాయి. పవన్‌ అంజితో మాట్లాడటం మానేశాడు.

మొదట్లో ఆ సంగతిని అంజి కూడా పట్టించుకోలేదు. అయితే చెడు స్నేహాలు మప్పిన వాళ్ళంతా రాను రాను ముఖం చాటు చేశారు. దొంగతనాలు తనకు తిండి పెట్టవని అంజికి త్వరలోనే తెలిసి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంగతిని గుర్తించీ ఏమి ప్రయోజనం? పవన్‌కి ముఖం చూపించాలంటే కూడా సిగ్గు వేసింది అంజికి. దాంతోబాటు తిండి తిప్పలకూ కష్టమైంది మళ్ళీ.

అందుకని అంజి ఆ ఊరిని వదిలి, దగ్గరలోనే ఉన్న మరో ఊరికి వలస వెళ్ళిపోయాడు. అతని అదృష్టంకొద్దీ ఆ ఊళ్ళో ప్రభుత్వ బడి, ప్రభుత్వ వసతి గృహం చక్కగా పనిచేసేవి! అట్లా అంజికి చదువుకునేందుకు కనీస వసతులు లభించాయి. దురలవాట్లనుండి దూరంగా ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నాడు గనక, ఇప్పుడు అతను మానసికంగా గట్టి పడ్డాడు కూడాను. దాంతో అంతవరకూ బయటపడని అతని తెలివి తేటలు బయటపడటమూ మొదలైంది! సంవత్సరం తిరిగే సరికి, ఆ ఊళ్ళో అందరిలోకీ చక్కగా చదివే పిల్లవాడుగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అంజి.

అలా ఉండగా ఒకసారి ఆ ఊరికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు వచ్చారు. కలెక్టర్ గారి మాటలు అంజికి బాగా నచ్చాయి. “బాగా చదువుకుంటే నేను కూడా కలెక్టరును కావచ్చు. నేను కలెక్టరునై మన దేశంలో అసలు పేదరికం అన్నదే లేకుండా చేస్తాను” అని, అంజి మరింత పట్టుదలతో చదవసాగాడు.Ramu Somu Story in Telugu pdf, friendship stories for Kids, best friends kathalu

పదవ తరగతిలో మంచిమార్కులతో పాసైన అంజికి పై చదువులు ఉచితంగా చదువుకునేందుకు తగిన స్కాలర్షిప్పులు దొరికాయి. ఇక అతను ఆ పైన దేశం మొత్తానికీ‌ పేరెన్నిక గన్న విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదివి, గొప్ప అర్హతలు సంపాదించు-కున్నాడు. చివరికి అంజి, తన చిరకాల స్వప్నమైన ఐఏఎస్‌ను సాధించగలిగాడు కూడా. అలా తను పుట్టిన జిల్లాకే అంజి కలెక్టరుగా వచ్చాడు.

“బాగా చదువుకుంటే నేను కూడా కలెక్టరును కావచ్చు. నేను కలెక్టరునై మన దేశంలో అసలు పేదరికం అన్నదే లేకుండా చేస్తాను”Telugu Lo Stories, Moral Stories, Comedy Stories , Kids stories

Collector – Poverty – IAS Collector – Poor Story

It is a remote village. If you want to go to City from there, you have to walk for many days!

Anji lived in such a remote village. His parents died in infancy. Since then he has struggled to find food to eat or to push the cart for a living. Under such circumstances he was introduced to a boy named Pawan.

Pawan’s father is the richest man in the village. However, Pawan was not proud of Ravanta. And his is also very compassionate. Pawan felt sorry for Anji. Anji gave her clothes to wear, food to eat, money for school fees – all of which she gave away. Pawan’s mother and father did not stop him. They also encourage the good deeds done by Pawan.

Once the minimum requirements were met, Anji started kicking the culprits. Bad friendships began. Gradually theft also became a habit. Pawan did not like it. With that, fights started between them. Pawan stopped talking to Anji.

Anji didn’t even notice that at first. However, all those who were covered by bad friendships slapped Ranu Ranu in the face.

Anji soon learned that the thefts had not fed her. But what’s the point of recognizing that now? Anji was ashamed to even show her face to Pawan. And again, these would mean that you have to spend for these processes.

So Anji left the village and migrated to another nearby village. As luck would have it, the government school and the government dormitory in that village were functioning well! Atlas Anji was given the minimum facilities to study. Having decided to stay away from abrasions, he is now mentally tense. With that, his intellect, which had not come out till then, began to come out! As the year went on, Anji became known as one of the best-read children in the world.

Meanwhile, the district collector came to the town once. Anji liked Collector Gary’s words very much. “If I study well, I can also become a collector. I will do my job as a collector without any real poverty in our country,” Anji read with more perseverance.

Anji, who passed the tenth class with good marks, got suitable scholarships to pursue higher studies for free. On top of that he studied at reputed Ganna universities all over the country and earned great qualifications. Eventually Anji was even able to achieve her long-cherished dream of IAS. So Anji became a collector in his home district.


“If I study well, I can also become a collector. I will become a collector without any real poverty in our country”

Telugu Lo Stories, Moral Stories, Comedy Stories, Kids stories


Telugu Moral Stories – Kids Stories – Durasha Dukham naku Chetu


Telegu lo stories Blind Person Travelling Moral


A Letter from Father to Kids ఓ తండ్రి తన పిల్లలకు రాసిన లేఖ


అబద్దం – శిక్ష Lie – Punishment


సహాయపడే అద్భుతమైన కథ! Excellent story helping hand Telegu lo stories

monkey kothi telugu lo stories kathalu, Telugu Stories, Telugu Kathalu, Kadalu, Kadhalu, Neethi Kathalu, Kids Kathalu, chinna pilla la kathalu, buddi kathalu, neethi pilla la kathalu, comedy kathalu, moral stories, chanda mama kathalu, tenali rama krishna kathalu, jokes, telugu joke kathalu, papa la kathalu, bujji kathalu, chinnari kathalu, bangaru kathalu,  telugu good stories, telugu children stories, moral stories kids, telugu lo moral stories, telugu lo kids stories
Spread iiQ8