Philippines passport appointments at Embassy Kuwait 19 – 20 August, 2020, iiq8

Kuwait City, 19th August, 2020:
Kabayan, here is the list of passport appointments at Embassy this 19-20 August 2020.
To those who don’t have the names on this list, please watch out for the next list of passport appointments in the Embassy. Walk-in passport application is still prohibited in Embassy.
Kabayan, narito ang listahan ng mga may passport appointment sa Embahada ngayong 19-20 Agosto 2020. Tingnan ang listahan ng mga requirement para sa passport application o renewal: https://bit.ly/KuwaitPEConsularServices
Sa mga wala ang pangalan sa listahang ito, pakiabangan sa aming Facebook page ang susunod na listahan ng mga may passport appointment sa Embahada. Bawal pa rin ang walk-in passport application sa Embahada.
Philippines passport appointments at Embassy Kuwait 19 - 20 August, 2020, iiq8 1
Philippines passport appointments at Embassy Kuwait 19 - 20 August, 2020, iiq8 2
Philippines passport appointments at Embassy Kuwait 19 - 20 August, 2020, iiq8 3
Philippines passport appointments at Embassy Kuwait 19 - 20 August, 2020, iiq8 4

Philippines passport appointments at Embassy Kuwait 19 – 20 August, 2020, iiq8

Source : Philippines Embassy in Kuwait


Philippine Embassy, Kuwait Suspended On-Site Services, iiQ8News


PH Requirements for passport application or renewal Philippines Embassy, iiQ8

Spread iiQ8