List of appointments September – October, Philippine Embassy in Kuwait, iiQ8

Kuwait City, 18th September, 2020 :

List of Birth appointments at Philippine Embassy in Kuwait from 20 September to 6 October, iiQ8

Philippine Embassy in Kuwait · 
Kabayan, narito ang listahan ng mga may Report of Birth appointment sa Embahada mula 20 Setyembre hanggang 6 Oktubre 2020, para sa mga bagong silang na anak ng mga Pilipino sa Kuwait.
Para sa listahan ng mga dadalhing requirement sa petsa at oras ng Report of Birth appointment:
Kung ang mga magulang ay kukuha rin ng bagong pasaporte para sa kanilang anak, sagutan rin ang Passport Application Form para sa mga menor de edad, na maaaring i-download dito:
http://bit.ly/KuwaitPEConsularServices
Ang mga aplikante ay dapat magdala ng eksaktong bayad na KD 27.625 bilang application fee para sa Report of Birth at bagong pasaporte ng bata, o KD8.125 para sa Report of Birth lamang.
Bisitahin ang #COVID19 webpage ng Embahada: http://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19
List of appointments September - October, Philippine Embassy in Kuwait, iiQ8 1
List of appointments September - October, Philippine Embassy in Kuwait, iiQ8 2
List of appointments September - October, Philippine Embassy in Kuwait, iiQ8 3

Source :

Philippine Embassy in Kuwait · 

Philippines Embassy in Kuwait, Birth, Passport Releasing-Only Operations, iiq8


Philippines Air Cargo, AirBox Unli, iiQ8, LBC Express

iiQ8 News

Spread iiQ8