Newly Arrived Passports, PH, iiQ8, Philippines Embassy Q8

Kuwait City, 19th October, 2020:

Newly Arrived Passports, PH, iiQ8, Philippines Embassy Q8


Kabayan, tingnan ang listahan ng mga bagong dating na pasaporte mula Pilipinas para sa passport releasing: http://bit.ly/2HcY9az (14 October 2020 list)

Kung ang pangalan mo ay nasa listahan, kunin na kaagad ang iyong bagong pasaporte. Bukas ang Embahada para sa passport releasing mula Linggo hanggang Huwebes, 7:00 A.M. hanggang 12:00 P.M.

HINDI KAILANGAN NG ONLINE APPOINTMENT para i-claim ang bagong pasaporte. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.


Newly Arrived Passports, PH, iiQ8, Philippines Embassy Q8 1


TINGNAN: Bagong-bagong listahan ng mga bagong dating na pasaporte mula Pilipinas, para sa passport releasing. Bukas ang Embahada para sa passport releasing mula Linggo hanggang Huwebes, 7:00 A.M.-12:00 P.M.
HINDI KAILANGAN NG ONLINE APPOINTMENT para i-claim ang bagong pasaporte. Dalhin lamang ang lumang pasaporte para makuha ang bagong pasaporte. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.

Source – Philippines Embassy in Kuwait


iiQ8 News

Spread iiQ8