List of Newly Arrived Passports PH, 8 October, 28 September, iiQ8

Kuwait City, 13th October 2020:

List of Newly Arrived Passports PH, 8 October, 28 September, iiQ8


Kabayan, tingnan ang listahan ng mga bagong dating na pasaporte mula Pilipinas para sa passport releasing:

TINGNAN: Listahan ng mga bagong dating na pasaporte mula Pilipinas, para sa passport releasing. Bukas ang Embahada para sa passport releasing mula Linggo hanggang Huwebes, 7:00 A.M.-12:00 P.M.
HINDI KAILANGAN NG ONLINE APPOINTMENT para i-claim ang bagong pasaporte. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.
Para sa iba pang listahan ng mga hindi pa nakukuhang pasaporte ngayong 2020:

– https://bit.ly/3jItakZ (28 September 2020 list)

TINGNAN: Listahan ng mga bagong dating na pasaporte mula Pilipinas, para sa mga nag-apply sa Embahada noong Agosto 2020 (List of newly-arrived passports from the Philippines, for those who applied at the Embassy in August 2020)
Kung ang pangalan mo ay nasa listahan, kunin na kaagad ang iyong bagong pasaporte. Bukas ang Embahada para sa passport releasing mula Linggo hanggang Huwebes, 7:00 A.M.-12:00 P.M.
HINDI KAILANGAN NG ONLINE APPOINTMENT para i-claim ang bagong pasaporte. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.
Para sa iba pang listahan ng mga hindi pa nakukuhang pasaporte ngayong 2020:

– https://bit.ly/34JlTem (8 October 2020 list)

Kung ang pangalan mo ay nasa listahan, kunin na kaagad ang iyong bagong pasaporte. Bukas ang Embahada para sa passport releasing mula Linggo hanggang Huwebes, 7:00 A.M. hanggang 12:00 P.M.

HINDI KAILANGAN NG ONLINE APPOINTMENT para i-claim ang bagong pasaporte. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.

List of Newly Arrived Passports PH, 8 October, 28 September, iiQ8 1


iiQ8 News

Spread iiQ8